Профтехосвіта
 • slides
 • slides
 • slides
 • slides

Введення,редагування та форматування текстової інформації. “Інформаційні технології”

   Рава-Руський професійний ліцей

Конспект відкритого уроку

 на тему

«Введення,редагування та форматування текстової інформації. Перевірка орфографії та граматики»

             Підготував: майстер в/н – А.С. Лютий

 2013 р.

           « ЗАТВЕРДЖУЮ»

Старший майстер

_______________ М.М.Чаус

28.02.2013р.

ПЛАН

уроку виробничого навчання на «28» Лютого 2013 р.

Тема №4 Технології комп’ютерної обробки інформації

Назва уроку № 23: Введення, редагування та форматування текстової інформації. Перевірка орфографії та граматики.

Мета уроку: Відпрацювання практичних навиків введення, редагування та форматування текстів, вміння використовувати різні способи виділення в тексті.

Матеріально-технічне оснащення:  персональні комп’ютери

Дидактичний матеріал: плакат «Вікно текстового редактора Word», тести, картки-завдання.

Місце проведення уроку:  комп’ютерний клас

ХІД УРОКУ:

1. Організаційна частина:

1.1. Підготовка учнів – 1 хв.

1.2. Перевірка наявності учнів – 2 хв.

1.3. Підготовка робочих місць до практичного заняття – 2 хв.

Повідомлення теми уроку: Введення, редагування та форматування тексту. Перевірка орфографії та граматики.

 

Повідомлення мети уроку: після цього практичного заняття ви повинні навчитися друкувати, редагувати та форматувати тексти використовуючи різні способи виділення в тексті, перевірити граматику та орфографію написаного тексту

2. Контроль за виконанням домашнього завдання

Для того, щоб перевірити ваші теоретичні знання з раніше вивченої теми, зробимо так: частина учнів дасть письмові відповіді на тестові завдання, а з іншими проведемо теоретичне опитування по пройденому матеріалу.

Давайте згадаємо:

–       Яке призначення програми Провідник?

–       Відкрийте програму Провідник. Як ви це зробили?

–       З чого складається вікно програми Провідник?;

–       Що означають символи «+» і «-» перед назвою папки?;

–       Яка різниця між папкою і файлом?;

–       Що таке буфер обміну?;

–       Якщо ви натиснули кнопку Копировать, то куди скопіювався даний файл?;

–       Яка різниця між копіюванням і переміщенням об’єктів?;

–       Яка різниця між вирізанням та вилученням об’єкта?;

–       Якою командою зчитується інформація з буферу обміну?

–       Закрийте вікно Провідника. Як ви це зробили?

ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ

1. Подача нового матеріалу:

Спочатку потрібно відкрити текстовий редактор Word.

Які дії ви виконуєте для відкриття Word?

З яких елементів складається вікно редактора Word? (учень показує на плакаті біля дошки).

Правила введення, переміщення тексту та виділення в тексті

Загальні поняття про форматування  тексту

Створення списків, перетворення тексту на колонки

         2. Видача завдань і розміщення учнів по робочих місцях.

Для закріплення теоретичного матеріалу вам необхідно виконати практичне завдання по відпрацюванню практичних навичок у роботі з текстовими документами.

3. Обговорення з учнями виконання самостійного практичного завдання.

4. Самостійна робота учнів: виконання завдання згідно з роздатковим матеріалом та інструкційними картками.

ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ

1.     При виконанні завдання використовуйте прийоми і навички, які ми з вами застосували при редагуванні завдання.

ЦІЛЬОВИЙ ІНСТРУКТАЖ

1.     Перевірити як розпочато роботу і як виконуються вимоги з техніки безпеки, перевірити організацію робочого місця.

2.     Індивідуальна робота з учнями (показ прийомів практичного завдання).

ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ

1.     Аналіз самостійного виконання завдань.

1.1.         Допущені помилки.

1.2.         Приклад кращої роботи.

2.     Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

3.     Домашнє завдання: повторити правила введення тексту та способи виділення в тексті, перетворення тексту на колонки.

Введення, переміщення тексту та виділення в тексті.

Текст документа вводиться з клавіатури. Кожний введений символ відтворюється на екрані в тому місці, де розміщений курсор (вертикальна суцільна риска). Не слід натискати  клавішу <Еnter> в кінці кожного рядка для переходу на новий рядок. Word у процесі введення інформації автоматично переходить з одного рядка на  інший. Ця властивість називається  перенесенням за словами. Клавішу <Еnter> необхідно натискати тільки при переході до нового абзацу. Після натискання клавіші <Еnter> введений текст переміщується на рядок вверх, так щоб курсор введення було видно на екрані.

Для переміщення по документу у Word використовуються клавіші управління курсором і спеціальні комбінації клавіш, що подані в таблиці.

мал1

Існують і інші способи переміщень, зокрема за допомогою смуг прокрутки чи діалогового вікна, що відкривається при натисненні клавіші F5, чи за допомогою команди Правка/Перейти до..(Edit/Go to).

Для виділення слова двічі клацніть мишкою на ньому. Щоб виділити кілька слів, після другого клацання не відпускайте кнопку мишки і перетягуйте її курсор.

Для виділення всього рядка перемістіть курсор мишки до його початку (курсор мишки має набути форми стрілки) і клацніть мишкою один раз.

Для виділення речення, утримуючи клавішу <Сtrl> натиснутою, клацніть у будь-якому його місці.

Для виділення абзацу тричі клацніть мишкою на ньому.

Для виділення всього документа натисніть комбiнацію клавіш <Сtrl+А>.

Для виділення великої частини документа клацніть мишкою на її початку, після цього, утримуючи натиснутою клавішу <Shift>, перемістіться в кінець частини, що виділяється, і знову клацніть кнопкою мишки.

 

Форматування  тексту

Що таке форматування?

Під форматуванням розуміють операції, які зв’язані з оформленням тексту і зміною його зовнішнього вигляду. Форматувати можна символи, абзаци, сторінки. Операції форматування дійсні тільки для виділених фрагментів.

У Word передбачені команди для форматування різноманітних елементів документа – символів, абзаців, сторінок і розділів.

Найменшим елементом документа, що можна відформатувати, є  символ. При форматуванні символу будь-які типи форматування будуть застосовуватися до всіх символів виділеної частини тексту чи до всіх символів, що будуть введені після визначення типу форматування.  Форматування символу часто використовується для виділення слова чи групи слів.

Наступним елементом документа, до якого можна застосувати форматування, є абзац. При форматуванні абзацу текст від одного маркера кінця абзацу до іншого буде поданий одним типом форматування. Маркери кінця абзацу з’являються при натисканні клавіші <Еnter>. Якщо натиснути клавішу <Еnter>, набрати сім рядків і після цього знову натиснути клавішу <Еnter>, то ці сім рядків тексту і будуть одним абзацом. Після виділення певного абзацу його можна відформатувати по іншому, наприклад, змінити тип вирівнювання чи міжрядковий інтервал.

Оскільки абзаци складаються із символів, форматування абзацу і символу легко переплутати. Можливо, простіше буде розібратися в цьому, якщо запам’ятати, що форматування абзацу застосовується до рядків, оскільки абзац з них складається. При форматуванні абзацу встановлюються: тип вирівнювання рядків, відстань між рядками, відступи в рядках і обрамлення навколо абзацу.

 

Форматування  символів

Як вже згадувалося, символ є найменшим елементом форматування. Форматування символу визначає його вигляд на екрані монітору чи на папері. Форматування символу означає, що змінюється його формат. Коли дивитися на буклет або книгу, відразу можна визначити формат символів. Заголовки складаються із символів, набраних напівжирним шрифтом і великим кеглем. Підзаголовки набрані меншим кеглем і не напівжирним шрифтом. Метою форматування символів є виділення текстових фрагментів:

Щоб забезпечити різноманітне сприймання, символи і рядки можна оформити

різноманітними способами (і навіть їх сукупністю).

Крім того, існує можливість подавати символи документу в різноманітних кольорах. Однак, щоб  розрізнити кольори на екрані або вивести на друк кольорове зображення, потрібний відповідний тип принтеру і монітору.

Для форматування символу передбачені різноманітні параметри, наведені в діалоговому вікні  Шрифт (Font) і яке відкривається командою Формат/Шрифт.

мал2

Серед параметрів форматування символів слід назвати:

 •  Шрифт (тип гарнітури);
 •  Стиль (тип контуру символів вибраної гарнітури);
 •  Розмір;
 •  Колір;
 •  Ефекти;
 •  Інтервал;
 •  Зміщення (у рядку вверх чи вниз)

 

Форматування  абзаців

Параметри форматування абзацу застосовуються до цілих абзаців. Абзац – це текст будь-якого обсягу, розміщений між двома маркерами кінця абзацу. Для того, щоб  побачити в  документі маркери кінця абзацу, потрібно клацнути мишкою на кнопці «Недруковані символи» стандартної панелі інструментів.

При форматування абзацу слід пам’ятати, що  він складається з рядків. Форматування, застосоване до абзацу, поширюється на всі рядки абзацу до маркеру кінця абзацу, що з’являється при натисканні клавіші <Еnter>. При форматуванні абзацу встановлюється довжина рядка, вирівнювання по лівому і правому краях, зазначається відстань між рядками і між абзацами, розставляється табуляція і визначається її тип.

Переходячи на новий рядок з допомогою комбінації клавіш <Shift + Enter>, а не просто клавіші <Enter>, ви  cпрощуєте процес форматування абзацу. При натисканні клавіш <Shift+Enter> вставляється символ нового рядку (абзац при цьому не розбивається).

мал3

Міжрядковий інтервал визначає відстань між рядками в абзаці. Для того, щоб змінити міжрядковий інтервал, потрібно розмістити курсор у будь-якому місці вибраного абзацу та встановити потрібне значення  виконавши команду Формат та її опцію Абзац (Format/Paragraph) i у вкладці Відступи та інтервали (Indents and Spacing) діалогового вікна Абзац (Paragraph) скористайтеся списком Міжрядковий (Line Spacing).

А ось  деякі елементи випадаючого списку міжрядковий (Line Spacing):

Одинарний (Single) — встановлює міжрядковий інтервал для кожного рядка залежно від розміру максимального символу рядка.

Мінімум (At Least) — встановлює мінімальний міжрядковий інтервал з врахуванням різних чинників, наприклад, верхнього або нижнього індексу.

Точно (Exactly) — задає фіксований міжрядковий інтервал між всіма рядками.

Множник (Multiple) — дозволяє задати в полі значення (At) кратність міжрядкового інтервалу одинарному.

Відстань між абзацами встановлюється в полях, що містяться в розділі Интервал (Spacing) вкладення Відступи та інтервали (Indents and Spacing) діалогового вікна Абзац (Paragraph). В поля Перед (Before) і Після (After) вводяться значення інтервалів відповідно перед і після абзацу. Як і при встановленні значення міжрядкового інтервалу, значення інтервалів між абзацами вводяться в пунктах (кожний пункт дорівнює 1/72 дюйма).

Відступом називається відстань між текстом і лівим або правим полем сторінки. При створенні виступу відбувається зсув елементу, наприклад, маркера, номера або слова, ліворуч від первинної лінії тексту. Відступи і виступи задаються декількома способами: клавішею Tab, в діалоговому вікні Абзац (Paragraph) на вкладці Відступи і інтервали (Indents and Spacing) за допомогою лінійки, кнопками панелі інструментів Форматування (Formatting) і з клавіатури.

У рамці Відступ (Indentation) можна встановити величини відступів від краю сторінки: зліва (Left) і справа (Right), Якщо задати негативне значення відступу, то текст буде винесений на ліве або праве поле. При введенні тексту після натиснення клавіші <Enter> покажчик автоматично перейде до наступного абзацу з врахуванням відступу або виступу заданого в полі на (By), якщо в списку, що розкривається, перший рядок (Special) встановлений елемент Відступ (First line). Якщо в цьому списку встановлений елемент Виступ (Hanging) то заданий відступ поширюватиметься на весь абзац, окрім першого рядка. Виступи першого рядка абзацу застосовуються в маркірованих і нумерованих списках, в бібліотечних покажчиках. При установці елементу немає (none) жоден рядок не має відступу або виступу.

Відступ абзацу або замаркированного фрагмента регулюється на лінійці трикутним маркером 2, направленим вістрям вгору (на мал.). Величина відступу першого «червоного» рядка абзацу задається положенням маркера (3), направленого вістрям вниз, на верхньому кордоні лінійки. Для переміщення табулятора по лінійці покажчик миші фіксують на табуляторі і протягають його при натиснутій лівій клавіші миші.

мал4

1 — кнопка, що управляє вирівнюванням табуляції,

2—маркер, регулюючий відступ абзацу по лівому краю,

3 — маркер, що визначає відступ першого рядка,

4 — маркер, регулюючий відступ абзацу по правому краю.

 

У Word передбачено чотири варіанти вирівнювання рядків по лівому і правому краю абзацу: По лівому краю (Left) По центру (Center), По правому краю (Right) і По ширині (Justified). Вони задаються в списку, що розкривається Вирівнювання (Alignment) на вкладці Відступи і інтервали (Indents and Spacing) у діалоговому вікні Абзац (Paragraph).  Вибране вирівнювання поширюється на весь виділений абзац.

При вирівнюванні тексту по лівому краю всі рядки абзацу починаються впритул до лівого краю, як при друці на машинці, що пише, при вирівнюванні по правому краю всі рядки абзацу закінчуються впритул до правого поля (лівий край виходить нерівним). Аби розташувати абзац впритул до правого поля, не задавайте відступів абзаців.

При вирівнюванні по центру всі рядки центруються між лівим і правим полем. При цьому краще задати нульові відступи і не давати червоного рядка. При вирівнюванні по ширині всі рядки вирівнюються відразу по обох краях тексту за рахунок збільшення відстані між словами.

Вирівнювання по правому краю застосовується в колонтитулах, при друці чисел або тексту в дві колонки. Центрувати зручно заголовки. Вирівнювання по ширині використовується в книгах.

На панелі інструментів Форматування (Formatting) знаходяться кнопки, що забезпечують форматування символів і абзацу. По активній кнопці можна визначити, яке вирівнювання задане для поточного абзацу.

У Word передбачено й регулювання при друці положення рядків абзацу при переході на нову сторінку. У групі Розбиття на сторінки (Pagination) передбачена установка наступних прапорців:

– заборона висячих рядків (Window/Orphan control) — запобігає виводу на друк одиночного останнього рядка абзацу вверху сторінки або не залишає лише перший рядок абзацу внизу сторінки;

– не розривати абзац (Keep lines together) — забороняє переносити на наступну сторінку частину абзацу;

– не відривати від наступного (Keep with next) — забезпечує друк виділеного абзацу і наступного за ним на одній сторінці;

– з нової сторінки (Page break before) — вставляє розрив сторінки перед вибраним абзацом, аби друкувати цей абзац з нової сторінки. Ця функція дозволяє друкувати заголовок розділу з нової сторінки.

Обрамлення – це засіб виділення тексту. Обрамлення часто використовується при оформленні буклетів. Щоб додати до абзаца обрамлення, виконайте команду Формат та її опцію Обрамлення та заливка (Format/ Borders and Shading). Якщо ви часто використовуєте обрамлення, клацнiть мишкою на кнопці Показать панель (Show Toolbar) у дiалоговому вікні Обрамлення та заливка абзацу (Paragraph Borders and Shading). На екрані з’явиться панель інструментів Обрамлення (Borders), з допомогою якої можна дуже просто додати до абзацу обрамлення.

Можна також встановити товщину лінії, що обрамляє. Для цього потрібно Розкрити на панелi Обрамлення (Borders) список Тип лінії (Line Style) та вибрати потрібну лінію, або встановити ці самі параметри в списку Тип (Style) вкладення Обрамлення (Borders) діалогового вікна Обрамлення і заливка абзацу (Paragraph Borders and Shading).

Узор заливки встановлюється у вкладенні Заливка (Shading) діалогового вікна Обрамлення та заливка абзацу (Paragraph Borders and Shading) . Інтенсивність узору варіює від світло-сірого до суцільного чорного.

 

Створення списків

Під списком розуміють послідовність рядків, в яких містяться дані одного типу . Списки полегшують читання і розуміння тексту. Word дозволяє надати абзацам форму списку, де кожен абзац буде помічений певним маркером або номером.

У маркованих списках перераховуються пункти, пов’язані з однією темою. У нумерованих списках перераховуються пункти, наступні один за одним. Кожен пункт списку є окремим абзацом і має свій маркер або номер. У нумерованому списку перед кожним абзацом записується число. Якщо добавите/видалити пункт в списку, то нумерація всіх подальших пунктів зміниться автоматично.

Маркований або нумерований список можна створити таким чином:

– встановити курсор на місце розташування списку;

– вибрати команду Список (Bullets and Numbering) у меню Формат (Format) або на панелі інструментів Форматування (Formatting)

– натиснкути кнопку Нумерований список за замовчанням  або Маркований список за замовчанням.

Після натиснення однієї з цих кнопок на панелі інструментів Форматування в документі використовується раніше вибраний формат списку. Цей формат застосовується для поточного документа до тих пір, поки в діалоговому вікні команди Список (Bullets and Numbering) у меню Формат (Format) не буде визначений інший формат маркування або нумерації.

У діалоговому вікні Список відкрити вкладку Маркований (Bulleted)  або Нумерований (Numbered) і вибрати потрібний тип списку. Після введення рядка списку натиснути клавішу Enter — на наступному рядку з’являється новий маркер. Для закінчення введення тексту у вигляді списку і повернення до звичайного формату абзаців двічі натиснути кнопку Введення (Enter).

Існує можливість зміни типу маркера чи номера.

Word дозволяє створити багаторівневий список, що містить до дев’яти рівнів маркерованих і нумерованих списків. Кожен рівень може мати свій маркер або номер.

Створити багаторівневий список можна наступними способами:

– відкрити вкладку Багаторівневий (Outline Numbered) діалогового вікна, що відображується після вибору команди Список (Bullets and Numbering) у меню Формат (Format) вибрати потрібний формат маркера або номера і натиснути кнопку ОК.

– виділити абзаци, відступ яких буде змінений, і натиснути кнопку Зменшити відступ (Decrease Indent) /Збільшити відступ (Increase Indent) на панелі інструментів Форматування (Formatting) або вибрати аналогічну команду в контекстному меню;

– виділити абзаци, відступ яких буде змінений, і перемістити маркери відступів на горизонтальній лінійці.

Для модифікації багаторівневого списку вибрати тип списку, який необхідно змінити, натиснути кнопку Змінити (Customize) і внести необхідні зміни.

мал5

 

Практична робота

Тема:  Word.    Створення й форматування  документів

Хід роботи

 1. Запустіть текстовий процесор.
 2. Задайте  поля (всі чотири) по 2 см.
 3. Перевірте чи задано параметр   Автоматично перевіряти орфографію.

(Сервіс – Параметри, закл. Правопис.)

 1. Виберіть мову для перевірки правопису – українську.
 2. Дайте назву даному документу – Створення ярлика.
 3. Введіть текст на стор. 60   в запропонованій  літературі  зі слів  “Як же створити ярлик…”   й    до заголовка   „Кнопки графічного середовища…” .
 4. Відформатуйте текст за взірцем.
 5. Задайте відступ першого рядка абзацу –  1 см,  відступ перед абзацом – 12пт.
 6. Задайте спосіб вирівнювання тексту з обох боків.
 7. 10.  Скільки абзаців, слів і символів є у набраному тексті?

Запишіть дані окремим абзацом.

            (Файл – Властивості, закл. Статистика)

11. Задайте час автозберігання документу – 8 хв.

(Сервіс – Параметри, закл. Збереження)

 1. 12.  В перших двох абзацах задайте різні кольори  букв (шрифту).
 2. 13.  Збережіть текст.
 3. 14.  Скопіюйте всі пункти маркувального списку в новий документ, зберігши його з іменем Список (в роботі з цим  та наступним пунктами використовуйте  меню Вікно).
 4. 15.  Уфайлі Список змініть шрифт  тексту  та його розмір.
 5. 16.  Замініть маркер на інший.
 6. 17.  Скопіюйте введений текст 10 разів (з нового абзацу).
 7. 18.  Пронумеруйте всі сторінки внизу справа.
 8. 19.  Замініть в усьому тексті слово „Проводник”  на  слово  „Провідник”, використовуючи команди пошуку і заміни.

(Правка – Замінити)

 1. 20.  Збережіть файл.
 2. 21.  Поверніться до файлу Створення ярлика.

22. Абзац, який після маркувального списку,   візьміть у рамку товщиною 3 пт  синього кольору. (Формат – Межі й заливка, на  закл. Межа  обрати Рамка й встановити потрібну товщину  та колір лінії)

 1. 23.  У першому реченні  файлу:

–         замініть всі букви на   великі командою Формат – Регістр;

–         встановіть міжсимвольний інтервал    Розріджений  – 2 пт  (Формат – Шрифт);

–         зробіть анімаційний ефект „Неонова реклама”     командою Формат – Шрифт,   закл. Анімація.

 1. 24.  Використовуючи горизонтальну  лінійку, що на екрані, перші два пункти маркувального списку змістіть праворуч до позначки  3  на  лінійці.

(Для цього виділити вказані абзаци й , вхопивши вказівником миші потрібний маркер на лінійці, перемістити його вправо  на задану довжину)

25. Збережіть файл.

 

Тестові завдання

 

1. Панель інструментів розміщена:

а) під рядком заголовка;      б) у нижній частині вікна;      в) під рядком меню.

2. За допомогою якої комбінації клавіш можна закрити вікно об’єкта:

а) Tab + Ctrl;                         в) Alt + Ctrl;

б) Alt + F4;                            г) Shift + F4.

3. Що означає символ „+” перед назвою папки у Провіднику:

а) папка пуста;                                         в) папка відкрита;

б) папка закрита і містить інші папки;             г) папка містить лише файли.

4. Як не можна копіювати об’єкти:

а) за допомогою команди меню Правка (Копировать та Вставить);

б) за допомогою клавіш Ctrl + C та Ctrl + V;

в) за допомогою клавіш Ctrl + X  та  Ctrl + V.

5. Для створення папки на робочому столі необхідно:

а) виконати команду Файл – Создать папку;

б) за допомогою контекстного меню робочого стола вибрати команду Создать  –  Папку;

в) за допомогою кнопки Пуск;

г) за допомогою контекстного меню панелі задач.

6. За допомогою якої команди з буферу зчитується інформація:

а) Переименовать;                 б) Вставить;

в) Вырезать;                          г) Удалить.

7. Команда Программы кнопки Пуск призначена для:

а) виведення на екран останніх 15 документів;

б) пошуку файлів і папок;

в) відкриття допоміжних меню, яке має перелік програм;

г) отримання довідкової інформації.

 

8. Яку стандартну назву має вікно документа редактора Word?

а) Програма;                         б) Документ 1;

в) Стандарт;                          г) Книга 1.

9. Як правильно створити абзац у текстовому документі:

а) Формат – Абзац;                        в) Клавіша Табуляції;

б) Кнопка панелі інструментів;      г) Клавіша Пробел.

10. Як створити новий текстовий документ:

а) Файл – Создать;                б) Меню Окно;

в) Файл – Открыть;               г) Кнопка на панелі інструментів.

11. Як задати розмір символів:

а) Формат Шрифт;

б) Меню Вид;

в) За допомогою кнопки на панелі інструментів.

 

 

 

 

 

 

 

 


15 відповідей до “Введення,редагування та форматування текстової інформації. “Інформаційні технології””

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net