Профтехосвіта
 • slides
 • slides
 • slides
 • slides

Підсумкова контрольна робота (громадянська освіта)

Предмет: громадянська освіта (гр.21)

Тема: Підсумкова контрольна робота

І. Оберіть правильні відповіді на тестові завдання (3 бали).

 1. Угода про асоціацію з Європейським Союзом – це:

□ договір між Європейським Союзом та державою – не членом ЄС, що створює рамки для співпраці між ними;

□ договір між Європейським Союзом та державою – не членом ЄС, що передбачає скасування паспортному митного контролю між країнами;

□ договір між Європейським Союзом та державою – не членом ЄС, що передбачає запровадження спільної валюти євро та структури ЄС.

 • Східне партнерство – це:

□ регіональне угруповання країн Центральної та Східної Європи;

□ політика Європейського Союзу, що має на меті зміцнення відносин зі східними сусідами ЄС;

□ міжнародна організація, яка сприяє розвитку партнерських відносин.

 • Світова організація торгівлі – це:

□ регіональне угруповання країн Центральної та Східної Європи, діяльність якого має на меті налагодження багатосторонньої співпраці в політичній, соціально-економічній, науковій та культурній сфері;

□ спеціальне агентство Організації  Об’єднаних Нації, створене з метою регулювання валютно-кредитних країн-членів і надання їм допомоги у разі дефіциту платіжного балансу через коротко- і середньострокові кредити в іноземній валюті;

□ міжнародна організація, метою якої є розробка системи правових норм міжнародної торгівлі та контроль за їх дотриманням.

ІІ. Складіть логічну схему до одного з таких явищ (3 бали):

а) глобалізація;

б) європейська інтеграція;

в) міграція.

Позитивні сторони Глобалізація – це Вади (виклики)
розширення доступу до товарів і послуг;      – втрата національної самобутності; – – –

ІІІ.IV. Напишіть есе (до 300 слів), орієнтуючись на запитання (6 балів):

 • Які поняття, явища, проблеми ви вивчали?
 • Які з них становили для вас найбільший інтерес? Чому?
 • Які з них були для вас цікавими? Чому?
 • Які відповіді на поставлені запитання ви знайшли?
 • До яких подальших роздумів вони вас підштовхнули?
 • Яких нових навичок та знань ви набули? Де вони можуть стати вам у пригоді?

Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net