Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Дитячі й молодіжні громадські об’єднання

Група № 11                                                                                                      

Тема уроку  « Дитячі й молодіжні громадські об’єднання »   

Згідно із законом « Про молодіжні і дитячі громадські   об’єднання » від 1 грудня 1998р., молодіжні громадські організації – це об’єднання громадян віком від 14 до 28 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення й захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших суспільних інтересів. Дитячі громадські організації – це об’єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, а також соціальне становлення їх як повноправних членів суспільства.

Завдання:

  1. Що таке асоціація?
  2. Як регулюється діяльність асоціацій в Україні?
  3. Скільки і які ознаки має будь – яка молодіжна громадська організація?
  4. Якими є основні завдання дитячих і молодіжних організацій і рухів?
  5. За допомогою пошукових систем знайдіть в Інтернеті інформацію і підготуйте презентацію про молодіжні й дитячі об’єднання та рухи в інших країнах.

Підручник «Громадянська освіта» О.О.Гісем, О.О.Мартинюк ст.64 – 66.

https://pick.net.ua/ru/10-class/2236-hromadianska-osvita

Група  №11       

Тема уроку: «Громадянська участь у захисті суспільства»      

Соціальна активність – сукупність форм людської діяльності,свідомо орієнтованої на вирішення завдань, що постають перед соціальною спільнотою, суспільством. У демократичному суспільстві існує чимало способів соціальної активності. Одне з них брати участь у місцевому  самоврядуванні. Реалізувати це право він може, узявши участь у:

-місцевому референдумі;                                                                                   

-місцевих виборах;

-загальних зборах;

-місцевих ініціативах;

-громадських слуханнях;

-роботі органів самоорганізації населення.

Волонтерська діяльність – добровільна, безкорислива, соціально спрямована неприбуткова діяльність окремих людей або організацій.

Завдання:

1.У яких формах проявляється соціальна активність громадян?

2.Чи є волонтерство формою соціальної активності суспільства?

3.Які чинники сприяють розвитку волонтерства?

4.Чим волонтерство відрізняється від благодійності?

Підручник «Громадянська освіта» О.О.Гісем, О.О.Мартинюк ст.83 – 85. https://pick.net.ua/ru/10-class/2236-hromadianska-osvita

Група №11    

Контрольна робота на тему «Демократичне суспільство та його цінності»

І варіант

І рівень       

1.За рівнем стабільності громадські об’єднання є:

А професійні або демографічні;             Б постійні або тимчасові.

1 бал

2. Молодіжні громадські організації в Україні – об’єднання громадян віком:

А від 14 до 35;            Б від 16 до 35;          В від 18 до 35;            Г від 20 до 40.

1 бал

3. Декларація прав дитини була прийнята:

А 1945 р.;          Б 1959 р.;           В 1969 р.:            Г 1989 р.

1 бал

ІІ рівень

4. Які ознаки характеризують демократичний політичний режим?

1 бал

5.Що таке політичні вибори?

1 бал

6. Якими є основні ознаки громадянського суспільства?

1 бал

ІІІ рівень

7. Яку роль відіграють асоціації у громадянському житті суспільства?

2 бали

8. Із якою метою створюють дитячі й молодіжні організації?

2 бали

ІУ рівень

9. З’ясуйте, чим волонтерство відрізняється від благодійності?

2 бали

ІІ варіант

І рівень

1.Хто був родоначальником поняття «демократія»?

А Платон;         Б Сократ;           В Геродот;             Г Демокрит.

1 бал

2. Лідерство – це здатність впливати як на окрему особистість, так і  на групу, спрямовуючи зусилля на досягнення цілей організації.

А Так;                                                              Б Ні.

1 бал

3. Сукупність громадян України, які спільно проживають у міському чи сільському поселенні, мають колективні інтереси і визначений законом правовий статус.

А Державна громада;                                   Б територіальна громада.

1 бал

ІІ рівень

4. Що таке демократія?

1 бал

5. Які види виборів існують?

1 бал

6. Які чинники сприяють розвитку волонтерства?

1 бал

ІІІ рівень

7. Що передбачає свобода асоціацій?

2 бали

8. Які принципи учнівського самоврядування ви можете назвати?

2 бали

ІУ рівень

9. Напишіть есе на тему «Добро починається з тебе»

2 бали

Підручник «Громадянська освіта» О.О.Гісем, О.О.Мартинюк ст.83 – 85.

https://pick.net.ua/ru/10-class/2236-hromadianska-osvita


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net