Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Професійно-прикладна фізична підготовка

      Харечко О.І. Фізична культура та здоров’я. Групи: № 13; № 14;№ 15;

Професійно-прикладна фізична підготовка(ППФП).

      Фізична культура є важливим чинником, який підвищує рівень здоров’я і працездатності працівників, а також сприяє оволодінню професією. Проте найбільшу користь фізичні вправи принесуть лише за умови, що поряд із вирішенням головного завдання – всебічного фізичного розвитку буде здійснюватись і спеціальна (прикладна) фізична підготовка, спрямована на підвищення продуктивності праці.

      Спеціальна фізична підготовка учнів професійно-технічних навчальних закладів носить прикладний характер і професійну спрямованість, тому її називають професійно-прикладною фізичною підготовкою (ППФП).

      У професійно-технічних навчальних закладах вона є спеціалізованим видом фізичного виховання, що відповідає вимогам і особливостям певної професії. Основне призначення ППФП – спрямований розвиток та підтримання на оптимальному рівні психічних і фізичних якостей фахівця, до якого висуваються вимоги конкретної професійної діяльності, а також вироблення функціональної стійкості організму до умов цієї діяльності і формування прикладних рухових умінь і навичок. Втілюючи у життя принцип зв’язку фізичного виховання із трудовою діяльністю, ППФП істотно впливає на підвищення якості професійного навчання і скорочення термінів оволодіння трудовими навичками, створюючи передумови для високої працездатності.         Сьогодні проблема інтенсифікації виробництва вимагає підвищення якості підготовки фахівців до конкретних видів трудової діяльності і відповідно викликає необхідність профілювання фізичного виховання адаптованого до вимог обраної професії. Кожна професія висуває специфічні вимоги до фізичних і психічних якостей людини, її прикладних вмінь і навичок. Тому при підготовці молоді до праці у професійно-технічних навчальних закладах необхідно поєднувати загальну фізичну підготовку із професійно-прикладною фізичною підготовкою.

      Загальна фізична підготовка (ЗФП) створює передумови для успішної професійної діяльності фахівця та опосередковано проявляється через такі чинники працездатності, як стан здоров’я, рівень фізичного розвитку та фізична підготовленість. ЗФП є основою та передумовою ППФП.

        ППФП покликана адаптувати, готувати фахівця до вибраного виду діяльності. Тому її завдання можна називати специфічними, а спрямованість визначається вимогами до конкретної професії.  До головних завдань відноситься:

 – сприяння засвоєнню професії;

– протидія впливу несприятливих чинників професійної діяльності на організм фахівця;

– забезпечення високої продуктивності праці;

– розвиток індивідуальних здібностей.

      Отже, у процесі ППФП разом із специфічним тренувальним ефектом зміцнюється організм і здоров’я майбутнього фахівця, підвищується рівень його всебічного фізичного розвитку, збільшення обсягу рухових умінь і навичок, які є необхідною  передумовою успішної підготовки у професійній діяльності та  високої працездатності. А також ППФП підвищує стійкість організму до несприятливих виробничих умов, знижуючи захворювання та сприяє професійному довголіттю працівників.


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net