Профтехосвіта
 • slides
 • slides
 • slides
 • slides

Драматичний етюд Олександра Олеся “По дорозі в Казку”. Дорога в Казку – символ духовних поривань до кращого життя.

Дюмен О. В.       Завдання з української літератури для учнів гр.№ 12

(згідно розкладу 15.06 26.06)

Тема. Драматичний етюд Олександра Олеся “По дорозі в Казку”. Дорога в Казку – символ духовних поривань до кращого життя.

Підручник: О. Авраменко. Українська література. 10 клас. Рівень стандарту.

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2018.pdf

Завдання:

 1. Прочитати драматичний етюд О. Олеся «По дорозі в Казку» або прослухати аудіокнигу https://www.youtube.com/watch?v=cH2J_YfyD_4
 2. Опрацювати навчальний матеріал підручника на стор. 245 – 247.
 3. Переглянути відео «Олександр Олесь. «По дорозі в Казку» 
 • Виписати визначення драматичного етюду. 
 • Скласти і записати паспорт поезії О. Олеся «По дорозів Казку».

Тема. Література рідного краю

Завдання:

 1. Прочитати навчальний матеріал про мистецьке життя Львова ХІХ століття (https://map.lviv.ua/statti/malec.html та http://izbornyk.org.ua/zahpysm/zah01.htm).
 2. Зробити конспект навчального матеріалу.
 3. Підготувати презентацію про творчість одного з письменників Львівщини ХІХ століття.

Тема. КР №3. Творчість О. Кобилянської, В. Стефаника й В. Винниченка (тест).

1 – 8 задання: вибрати правильний варіант відповіді.

1. Укажіть ознаку, яка НЕ властива імпресіонізму:

А). Психологізм у змалюванні персонажів.

Б).Дослідження сенсу страждання й смерті людини.

В). Миттєві враження, найтонші зміни в настроях.

 Г). Лаконізм прози, ритмічність, багатство зорових та слухових образів.

2. Кого М. Старицький назвав «пишноютрояндою в саду українськоїлітератури:

А). Олену Пчілку.        Б). Лесю Українку.       В). Марка Вовчка.      Г). О. Кобилянську.

3. Оповідачем із твору «Момент» є…

А). Володимир Винниченко.                     Б). Вродлива панна.

В). Контрабандист Семен.                         Г).  Політичний в’язень.

4. У яких родах літератури працював В. Винниченко? 

А). В ліриці.  Б). В ліриці і епосі.   В). В епосі і драмі.    Г). В епічному.

5. Танець ІванаДідуха символізує: 

А). Трагізм і розпачпрощання з ріднимкраєм.     Б). Надії на щасливемайбутнє.

В). Зустріч весни.                                                    Г). Кінець жнив.

6. Провідні мотиви новел О. Кобилянської «Valsemelancolique», «Фантазія-експромт»: 

А). Призначенняпоета й поезії, мужністьгероїнь.           Б). Громадська і політична діяльність жінки.

В). Краса вільноїдуші, аристократизм духу, глибокийпсихологізм.

Г). Трагічна доля жінки, щобореться за майбутнєдітей.

7. Що автор дав перед дорогою городській панні ? (В. Винниченко «Момент»)

А). Ікону.             Б). Хустину.         В). Хліба окраєць.          Г). Револьвер.

8. В. Стефаник є представником напряму:

А). Імпресіонізм.      Б). Експресіонізм.      В). Неоромантизм.     Г). Класицизм.

Завдання  9 -14 відкритої форми.

9. Поясніть назву новели «Камінний хрест».

10. Що нового принесла в літературу О. Кобилянська своєю новелою «Valse melancoligue»?

11.Установіть послідовність подій за твором В. Винниченка «Момент»:

А. Оповідач спостерігає життям комах, не обтяженим  законами та мораллю;

Б. Контрабандист відмовляється переводити втікача через кордон вдень;

В. Оповідач знайомиться з фантастичною панною;

Г. Утікачі розмовляють в житі, ховаючись від подорожніх.

12. Про якого персонажа літературного твору сказано: «Відколи…його запам’ятали в селі газдою, відтоді він мав усе лиш одного коня та малий візок із дубовим дишлем. Коня запрягав у підруку, сам себе у борозну»? ( укажіть героя, автора та назву твору).

13. Дайте визначення новели. Визначте жанрові особливості новел В.Винниченка.

14. Напишіть есе на одну із тем:

– Мої враження від новели О. Кобилянської «Valse melancolique».

– Образ Івана Дідуха у  новелі В.Стефаника «Каміннийхрест».

– Образ жінок – інтелектуалок у  новелі О. Кобилянської «Valse melancolique»

Критерії оцінювання:

правильні відповіді на1– 8 завдання по 0,5 б., 9 – 12 завдання по 1 б., 13 – 14 завдання  – 2 б.

Тема. КР № 4. Творчість Лесі Українки, Миколи Вороного, Олександра Олеся (тест).

1 – 8 задання: вибрати правильний варіант відповіді.

1. Справжнє прізвище Олександра Олеся

А) Рудченко;                         Б) Тобілевич;             В) Кандиба;   Г) Косач.

2. У центрі якої поезії змальований узагальнено-ідеалізований жіночий образ?

А) «До моря» М. Вороного;                       Б) «Інфанта» М. Вороного;

В) «Чари ночі» О. Олеся;                Г) «З журбою радість обнялась…» О. Олеся

3. До якої збірки входить вірш «Contra spem spero» Лесі Українки?

А) «На крилах пісень»;       Б) «Думи і мрії»;       В) «Мелодії»;            Г) «Відгуки»

4. Дорога в Казку з твору О. Олеся — це символ:

А) нездійсненної мрії;                                             Б) творчості, фантазії;         

В) духовних поривань до кращого життя;           Г) обману, хибного шляху

5. У творі М. Вороного «Блакитна Панна» звучить мотив:

А) краси перших почуттів;                                    Б) цілісної, багатогранної людини;

В) возвеличення краси природи навесні;            Г) захоплення красою жінки.

6. Визначте головну думку драми-феєрії «Лісова пісня»

А) одвічна проблема реалізації творчої особистості; 

Б)перемога вільного високодуховного життя над обивательщиною, буденщиною ;

В) проблема соціальної нерівності людей;

Г) проблема збереження природного середовища.

7. «Відбились зорі у воді, Летять до хмар тумани» – ці рядки містять художній засіб

А) метонімія;             Б) метафора;              В) гіпербола;                         Г) епітет.

8. Драматичний етюд О.     Олеся «По дорозі в Казку» перегукується з твором

А) «Мойсей» І. Франка;                  Б) «Лісова пісня» Лесі Українки;

В) «Момент» В. Винниченка;        Г) «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького.

9.  У центрі якої поезії змальований узагальнено-ідеалізований жіночий образ?

А) «Блакитна Панна» М. Вороного;                     Б) «Інфанта» М.Вороного;

В) «Чари ночі» О. Олеся;                                       Г) «З журбою радість обнялась…» О. Олеся.

10. За жанровою спрямованістю драма «Лісова пісня», як зазначила сама Леся Українка, – це

А) трагедія;    Б) комедія;     В) інтермедія;            Г) феєрія.

11 – 12 завдання на встановлення відповідності між…

11. … дійовою особою та вчинком:

1) дядько Лев            2) Перелесник           3) Лісовик      4) Той, що в скалі сидить 

А) ріже свого пальця, щоб урятувати красу Русалки Польової

Б )перетворює Лукаша на вовкулаку

В )забирає Мавку під землю

Г) рятує Мавку, огортаючи вогнем вербу,на яку вона перетворилася

                        Д) захищає дуб від охочих його зрубати.

12. … твором і уривком із нього

1) Леся Українка «Contra spem spero!»      2) О.Олесь «О слово рідне! Орле скутий!»

3) О.Олесь «Чари ночі»                              4) М.Вороний «Інфанта»

А) …Шум дерев!      Музика зір блакитнооких,   

                             Шовковий спів степів широких,    

                            Дніпра між ними левій рев…

                       Б) Ви йшли , як сон, як міф укоханий,  

                             Що виринає з тьми століть.

В) Так, я буду крізь сльози сміятись,

     Серед лиха співати пісні,

     Без надії таки сподіватись, Буду жити!

                             Геть, думи сумні!

Г) Лови летючу мить життя!  

                             Чаруйсь, хмелій, впивайся    

                             І серед мрій і забуття

                             В розкошах закохайся.

Завдання  13 -15 відкритої форми.

13. Про кого сказано «Чи не єдиний мужик на всю соборну Україну»?

14. Дайте визначення символізму. Назвіть його ознаки.

15. Напишіть творчу роботу на одну з тем:

– «Лісова пісня» – шедевр світової літератури.

– Багатство поетичної спадщини Миколи Вороного

         Критерії оцінювання:

•        правильні відповіді на 1 –10 завдання – по 0.5 б;    11 – 14 завдання по 1 б; 15 завдання – 2 б.

Тема.         Підсумковий урок

Завдання: прочитати під час літніх канікул

 • Микола Хвильовий  «Я (Романтика)».
 • Юрій Яновський «Майстер корабля».
 • Валер’ян Підмогильний «Місто».
 • Остап Вишня «Моя автобіографія», «Сом».
 • Микола Куліш «Мина Мазайло».
 • Осип Турянський «Поза межами болю».
 • Іван Багряний «Тигролови».
 • Улас Самчук «Марія».

Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net