Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Біологія і екологія

«Біологія і екологія», групи 23 і 25 (завершення навчальної програми на II курсі 2019-2020 н.р.)

Тема «Екологія».

Підручник «Біологія і екологія»,11 клас, Руслан Шаламов, Микита Каліберда, Георгій Носов, рівень стандарту. Усно опрацювати § 16, 17,18,19,20,21.

Додатковий матеріал:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-populyaci-klasifikaciya-populyaciy-142206.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ekosistemi-h-vlastivosti-ta-harakteristiki-142677.html

https://vseosvita.ua/library/vlastivosti-ta-harakteristiki-ekosistem-tipi-zvazkiv-miz-populaciami-riznih-vidiv-v-ekosistemah-239085.html

Узагальнення знань з теми «Екологія» ( завершальна контрольна робота, яку необхідно виконати в робочих зошитах):

Оберіть правильну відповідь ( кожна правильна відповідь – 1 бал).

  1. Розділ екології, що вивчає основні принципи будови та функціонування різноманітних надорганізмових систем – це:

А прикладна екологія;

Б геоекологія;

В загальна екологія;

Г екологія людини.

  • Середнє число особин на одиницю площі або об´єму:

А щільність популяції;

Б темп росту популяції;

В чисельність популяції;

Г смертність популяції.

  • До абіотичних чинників середовища належить:

А підривання кабанами коренів рослин;

Б нашестя сарани;

В збирання птахів у колонії;

Г сильний снігопад.

  • Стан біосфери, при якому розумова діяльність стає визначальним фактором її розвитку:

А гідросфера;

Б  ноосфера;

В  геосфера;

Г  літосфера.

  • Наслідком забруднення атмосфери є:

А парниковий ефект;

Б північне сяйво;

В смог;

Г озонова дірка;

Д кислотні дощі.

  • Особлива оболонка Землі, що утворена живими організмами:

А атмосфера;

Б біосфера;

В гідросфера;

Г літосфера.

       7. Назвіть декілька причин заборони спалювання листя   (3б.).

       8.  Розкрийте можливості однієї людини для покращення екологічної ситуації навколо себе. Зробіть висновок про важливість збереження довкілля і його вплив на здоров´я людини. (3б.).

Виконані контрольні роботи надсилати на ел пошту: anastasijaserediak@gmail.com

Бажаю успіху!


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net