Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Програма з української мови та літератури для підготовки до ЗНО

Програма з української мови для підготовки до ЗНО

Фонетика

1. Алфавіт. Букви та звуки української мови.
2. Наголос та засоби милозвучності

Орфографія

1. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні Е, И, О
2. Спрощення в групах приголосних
3. М’який знак. Буквосполучення ЙО, ЬО.
4. Апостроф
5. Подвоєння та подовження літер
6. Правопис префіксів
7. Правопис власних назв
8. Правопис слів іншомовного походження
9. Написання складних слів разом та через дефіс
10. Правопис НЕ з різними частинами мови

Лексика

1. Групи слів за  значенням, походженням, уживанням та емоційним забарвленням
2. Лексичні помилки

Фразеологія

1. Фразеологізми та їхні властивості. Фразеологізми-синоніми та фразеологізми-антоніми.

Словотвір

1. Спільнокореневі слова

Морфологічні особливості української мови

1 Частини мови
2. Морфологічні ознаки іменника
3. Морфологічні ознаки  дієслова
4. Ступені порівняння прикметника
5. Особливості відмінювання числівника
6. Правопис прислівника

Просте речення

1. Просте речення. Типи простого речення
2. Члени речення
3. Односкладне речення
4. Ускладнене речення

Складне речення

1. Складносурядне речення
2. Складнопідрядне речення
3. Розділові знаки в складному реченні

Стилістичні особливості української мови

1. Стилі української мови
2. Текст. Типи мовлення.
3. Власне висловлювання

Програма з української літератури для підготовки до ЗНО

Усна народна творчість

1.  Календарно-обрядові пісні
2.  Суспільно-побутові та родинно-обрядові пісні
3.  Історичні пісні
4. Пісні Марусі Чурай
5. Народні думи
6. Народні балади

Давня література

1. «Повість минулих літ»
2. «Слово про похід Ігорів»
3. Григорій Сковорода

Нова українська література

1. І. Котляревський «Енеїда»
2. І. Котляревський «Наталка Полтавка»
3. Г. Квітка-Основ’яненко «Маруся»
4. П. Куліш «Чорна рада»

Творчість Тараса Шевченка

1. Т. Шевченко «Катерина»
2. Т. Шевченко «Гайдамаки»
3. Т. Шевченко «Кавказ»
4. Т. Шевченко «Сон» («У кожного своя доля..»)
5. Т. Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим…» та «Заповіт»

Реалізм в українській літературі

1. І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»
2. П. Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні»
3. Театр корифеїв
4. І. Карпенко-Карий «Мартин Боруля»
5. І. Франко «Гімн» та «Чого являєшся мені у сні…»
6. І. Франко «Мойсей»

Модерн початку ХХ століття

1. М. Коцюбинський «Intermezzo»
2. М. Коцюбинський «Тіні забутих предків»
3. О. Кобилянська «Земля»
4. Леся Українка «Contra spem spero!»
5. Леся Українка «Лісова пісня»
6. М. Вороний «Блакитна панна» та Олександр Олесь «Чари ночі», «О слово рідне, орле скутий!»
7. Б.-І. Антонич «Різдво»

Розстріляне відродження

1. Розстріляне відродження
2. М. Хвильовий «Я (Романтика)»
3. М. Куліш «Мина Мазайло»
4. М. Рильський «Молюсь і вірю»
5. М. Зеров «Київ – традиція»
6. П. Тичина «Ви знаєте, як липа шелестить», «О панно Інно, панно Інно», «Пам’яті тридцяти»
7. В. Сосюра «Любіть Україну»
8. В. Підмогильний «Місто»
9. Остап Вишня «Сом», «Моя автобіографія»
10. Ю. Яновський «Дитинство»

Повоєнна література

1. О. Довженко «Україна в огні»
2. О. Довженко «Зачарована Десна»
3. А. Малишко «Пісня про рушник»

Шістдесятники

1. В. Симоненко «Задивляюсь в твої зіниці», «Ти знаєш, що ти людина»
2. О. Гончар «Залізний острів»
3. Г. Тютюнник «Три зозулі з поклоном»
4. В. Стус «О земле втрачена, явися», «Як добре те, що смерті не боюсь я»
5. І. Драч «Балада про соняшник»
6. Л. Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать», «Українське альфреско»
7. Л. Костенко «Маруся Чурай»

Твори українських письменників-емігрантів

1. І. Багряний «Тигролови»
2. Є. Маланюк «Стилет чи стилос?»

Теорія літератури

1. Літературні роди і жанри. Стилі.
2. Тропи.
3. Поетичний синтаксис.
4. Постмодернізм як літературне явище

Інтернет-ресурси (безкоштовні та без вимоги реєстрації)

 для підготовки до ЗНО зукраїнської мови і літератури

  1. https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+UKR101+2017_T1/about
  2. https://www.youtube.com/playlist?list=PLeHY5pfB-Ayi8-zjkD6bVrZX86IpFH5VN
  3. https://zno.osvita.ua/ukrainian/

Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net