Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Повторення. Похідна та її застосування

Група № 25

ВОВК Т. П.    МАТЕМАТИКА

Алгебра і початки аналізу

Тема:Повторення. Похідна та її застосування

Підручник : Г.П. Бевз,В.Г.Бевз  Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 10клас., Київ видавничий дім «Освіта» 2019

Завдання:

І. Повторити §14-19 ст.113-148

1)як знайти значення похідної в точці;

2) що називають приростом аргументу, як його позначають;

3) що називають приростом функції, як його позначають;

4)як знайти приріст функції в точці;

5) як знайти похідну функції в даній точці;

6) чим є похідна функції в точці;

7) чим є похідна функції на проміжку;

8) що називають диференціюванням функції;

9)як знаходять похідну суми двох функцій;

10) як знаходять похідну добутку двох функцій;

11) як знаходять похідну частки;

12) таблицю похідних найпростіших функцій;

13) чому дорівнює похідна степеня з натуральним показником;

14) чому дорівнюють похідні тригонометричних функцій;

15) як знайти похідну складеної функції;

16) у чому полягає фізичний і геометричний зміст похідної;

17) алгоритм дослідження функції на зростання і спадання;

18) алгоритм дослідження функції на точки екстремуму та екстремуми;

19)алгоритм дослідження функції та побудови її графіка;

20) алгоритм знаходження найбільшого та найменшого значення функції на заданому проміжку;

ІІ. Розв’язати вправи:517, 567, 592, 646, 696, ст.117-150

ІІІ. Переглянути відео (пояснення даної теми)

Геометрія

Тема: Куля і сфера

Підручник : О.Істер  Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 11 клас. , Matematyka-11-klas-Ister-2019.pdf, видавництво Київ «Генеза» 2019

Завдання:

І.Опрацювати §7 ст.232-234

Законспектувати:

1)означення кулі;

2)що називають центром кулі;

3) що називають радіусом кулі, діаметром кулі;

4) законспектувати означення сфери;

5) що називають центром, радіусом , діаметром сфери;

6) яки може бути взаємне розміщення кулі та площини;

ІІ. Розв’язати вправи: 7.2;  7.4;  7.6;  7.8  ст.235-236

ІІІ. Переглянути відео (пояснення даної теми)

Група № 25

ВОВК Т. П.    МАТЕМАТИКА

Алгебра і початки аналізу

Тема:Повторення. Інтеграл та його застосування

Підручник : О.Істер  Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 11 клас. , Matematyka-11-klas-Ister-2019.pdf, видавництво Київ «Генеза» 2019

Завдання:

І. Повторити §8-12 ст.74-112

1)що називають первісною для заданої функції;

2)основну властивість первісної;

3) що називають невизначеним інтегралом;

4)таблицю первісних (невизначених інтегралів);

5)правила інтегрування (правила знаходження первісних);

6) що називають криволінійною трапецією;

7) теорему про площу криволінійної трапеції;

8)що називають визначеним інтегралом функції f(x) на проміжку ;

9) у чому полягає геометричний зміст визначеного інтеграла;

10) у чому полягає фізичний зміст визначеного інтеграла;

11) формулу Ньютона-Лейбніца;

12) властивості визначеного інтеграла;

13) формулу для обчислення площ плоских фігур ;

14)як застосовують визначений інтеграл у фізиці

ІІ. Розв’язати вправи:517, 567, 592, 646, 696, ст.117-150

ІІІ. Переглянути відео (пояснення даної теми)

Геометрія

Тема: Дотична площина до кулі (сфери)

Підручник : О.Істер  Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 11 клас. , Matematyka-11-klas-Ister-2019.pdf, видавництво Київ «Генеза» 2019

Завдання:

І.Опрацювати §7 ст.234

Законспектувати:

1)яку площину називають дотичною до кулі (сфери);

2) теорему про властивість площини, дотичної до кулі;

3) задачу 3 ст.234

ІІ. Розв’язати вправи: 7.11;  7.12;  7.16 ст.236

ІІІ. Переглянути відео (пояснення даної теми)


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net