Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Контрольна робота на тему: «Україна, Європа, світ»

Група №22

Контрольна робота на тему: «Україна, Європа, світ»

І варіант

І рівень

1. Декларацію про державний суверенітет України було прийнято:

А. 28.06.1990р.;                       Б. 16.07.1990р.                       В. 28.06.1996р.

1 бал            

2. У якому місті розміщено Європейський суд з прав людини?

А. Варшава;                               Б. Страсбург;                       В. Лондон.

1 бал

3. Міжнародне право – система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, які виникають у результаті погодження між державами та іншими суб’єктами міжнародного співтовариства, що регулює відносини з метою мирного співіснування.

А. Так;                                                         Б. ні.

1 бал

ІІ рівень

4. Якою є роль еміграції в сучасному світі?

1 бал

5. Що таке державний суверенітет і на що він поширюється?

1 бал

6. Яку сферу людського існування регулює гуманітарне право?

1 бал

ІІІ рівень

7.У яких регіонах світу українські військові під егідою ООН брали участь у миротворчих організаціях?

1,5 бала

8. Чим глобальні проблеми відрізняються від інших викликів, із якими стикаються людські спільноти?

1,5 бала

ІУ рівень

9. Висловіть свою думку щодо позитивних та негативних наслідків міграцій. Обгрунтуйте свою відповідь свою відповідь конкретними прикладами.

3 бали

ІІ варіант

І рівень

1.Нині Україна підтримує активні дипломатичні відносини є 70 країнами світу, але не має своїх постійних представників у таких міжнародних організаціях, як ЮНЕСКО, МАГАТЕ.

А. Так;                                                         Б. НІ.

1 бал

2. Складний і суперечливий соціально – економічний процес налагодження тісного співробітництва європейських держав. Є одним із проявів провідної тенденції сучасного історичного розвитку – посилення всебічної взаємозалежності держав, передусім в економічній сфері, та подальшого зближення цивілізаційно споріднених національних спільнот.

А. Інтеграція;                         Б. міграція;                      В. депортація.

1 бал

3. Надзвичайно важливим питанням було визнання України державами світу. Першими незалежність України визнали:

А. Польща І Канада;       Б. Латвія і Литва;     В. Канада та США.

1 бал

ІІ рівень

4. Коли розпочався процес сучасної європейської інтеграції?

1 бал

5. Що таке дипломатія?

1 бал

6. У чому полягає потреба існування міжнародного права?

1 бал

ІІІ рівень

7. Які чинники є визначальними в геополітичному становищі України?

1.5 бала

8. Які існують 3 групи глобальних проблем?

1,5 бала

ІУ рівень

9. Із якими країнами Україні, на вашу думку, слід активізувати відносини на сучасному етапі і в якому напрямі?

3 бали

Підручник «Громадянська освіта» О.О.Гісем, О.О.Мартинюк ст.184 – 185.https://pick.net.ua/ru/10-class/2236-hromadianska-osvita


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net