Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Реалізація та захист громадою своїх прав та законних інтересів

Група №15

Тема уроку: «Реалізація та захист громадою своїх прав та законних інтересів»   

У демократичному суспільстві існує чимало способів соціальної активності громадян. Реалізувати свої права вони можуть взявши участь у:               

  • місцевому референдумі;
  • місцевих виборах;
  • загальних зборах громадян за місцем проживання;
  • місцевих ініціативах;
  • громадських слуханнях;
  • роботі органів самоорганізації населення.

Однією із форм соціальної активності та важливим чинником побудови громадянського суспільства є волонтерська діяльність.

Завдання:

1.У яких формах проявляється соціальна активність громадян?

2. Як соціальна активність впливає на діяльність державних органів?

3.Що спонукає людей до волонтерської діяльності?

4.Напишіть есе на тему «Добро починається з тебе?

Підручник «Громадянська освіта» О.О.Гісем, О.О.Мартинюк ст.83 – 85.

https://pick.net.ua/ru/10-class/2236-hromadianska-osvita

Група  №15       

Тема уроку: «Громадянська участь у захисті суспільства»      

Соціальна активність – сукупність форм людської діяльності,свідомо орієнтованої на вирішення завдань, що постають перед соціальною спільнотою, суспільством. У демократичному суспільстві існує чимало способів соціальної активності. Одне з них брати участь у місцевому  самоврядуванні. Реалізувати це право він може, узявши участь у:

-місцевому референдумі;                                                                                   

-місцевих виборах;

-загальних зборах;

-місцевих ініціативах;

-громадських слуханнях;

-роботі органів самоорганізації населення.

Волонтерська діяльність – добровільна, безкорислива, соціально спрямована неприбуткова діяльність окремих людей або організацій.

Завдання:

1.У яких формах проявляється соціальна активність громадян?

2.Чи є волонтерство формою соціальної активності суспільства?

3.Які чинники сприяють розвитку волонтерства?

4.Чим волонтерство відрізняється від благодійності?

Підручник «Громадянська освіта» О.О.Гісем, О.О.Мартинюк ст.83 – 85. https://pick.net.ua/ru/10-class/2236-hromadianska-osvita


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net