Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Контрольна робота № 2. Синтаксична норма

Завдання з української мови для учнів гр.№22

(згідно розкладу 12.05 15.05)

15.05.2020р.

Тема.         Контрольна робота № 2. Синтаксична норма

1 – 8 завдання: вибрати правильний варіант відповіді.

1.      У якому реченні між підметом і присудком має стояти тире?

А У пісні і в труді я частка Батьківщини.

Б Небосхил для людини якраз відповідна стеля.

В Двоє можуть врятувати одне одного там, де один гине.

Г Найдорожча пісня недоспівана.

Д Людина стає людиною тільки серед людей.

2.      У якому реченні з однорідними членами допущено пунктуаційну помилку?

А Уміння чітко мислити, багата уява, достатній запас слів — ось що дає змогу людині стисло і небагатослівно висловити досить складні думки.

Б Майже всі опери Миколи Лисенка: «Чорноморці», «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба» написані на лібрето Михайла Старицького.

В А небо чисте, і темне, і запашне, немов з фіалок.

Г Господиня-осінь владарює: то зриває яблука в саду, то сміється десь, а то німує, згадуючи вроду молоду.

Д Коні, почувши волю, шарпнулися із копита, витягнулися — і помчали стрілою, наввипередки, згинувши незабаром у густій хмарі куряви.

3.      У якому реченні допущено пунктуаційну помилку при відокремленні означень?

А Ліс, повитий срібнопилим димом, в синяві, у золоті, в іржі…

Б Виткнулось яснеє сонечко з-за гори й обдало своїм світом безкраї поля усіяні, мов сльозами, ранньою росою.

В Високий і ставний, повернувся Яків додому.

Г Акації стояли саме в цвіту, заквітчані безліччю білих китиць.

Д Лягли шляхи нові, широкі й вольні, степи, озера й ріки ожили.

4.      У якому реченні прикладку не відокремлюють (розділові знаки пропущено)?

А Гей, був у Січі старий козак, на прізвище Чалий.

Б У Карпатах багато вічнозелених дерев, зокрема смерек.

В Мати її родом туркменка знала звичаї українського народу.

Г Літературний герой Лаврін Запорожець уособлює мудрість і мужність.

Д Як сестра Світлана завжди мені допомагає в тяжкі хвилини.

5.      Виберіть приклад зі вставленим реченням

А Сучасне життя — усі ми це відчуваємо — тримає людину в постійному нервовому напруженні.

Б Ти дітям і правнукам мусиш віддати живуче коріння — свій батьківський рід,— тоді їх ніяким вітрам не зламати, ніякій негоді не стьмарити світ.

В І райдуга стоїть, повірте, на півсвіта, в семицвітах ярких, як молоде дівча.

Г Було в тій постаті, у тій неквапливій ході щось інше — залізна витримка загартованої життям людини.

Д Учителько! Навчайте нас життя — своїх дітей — своєї Батьківщини.

6.      У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?

А Уклін земний, працівникам землі!

Б Біда, коли тебе забуде брат,— та ще буває гірше востократ: коли тебе забуде друг.

В А коли поєднали нас пісня, та хліб, та броня, ростемо у прийдешність, спільноту цю в душу поклавши.

Г Мовчить мій цілий світ, загорнутий в лихі словесні целофани.

Д Старий, столітній дуб підкошено під корінь.

7.      Виберіть речення, у якому що — сполучне слово

А Що сумлінніше підготуєшся до іспиту, тим кращим буде результат.

Б І встають у пам’яті дороги, ті, що довелося нам пройти.

В Хлопець працював наполегливо, за що йому оголосили подяку.

Г Усі були задоволені екскурсією, дарма що поверталися втомлені.

8.      У якому реченні треба поставити двокрапку між частинами складного речення (розділові знаки пропущено)?

А І знову засяяло сонце і все довкруг повеселіло .

Б А тільки-но зникли ліси зникли повноводі річки.

В Ні не забудемо з літами Стежки торуючи свої Немає правди вище мами І вище совісті її.

Г Аби руки і охота буде зроблена робота.

Д Хмари пливли низько над землею можна було сподіватися на дощ.

Встановлення відповідностей

9.      З’ясуйте синтаксичну роль виділених у реченні слів (цифра позначає наступне слово). Українській класичній (І)прозі (2)завжди була (3)властива яскрава (4)поетичність.

1 прозі                   А підмет

2 завжди               Б присудок

3 властива    В означення

4 поетичність        Г додаток

                             Д обставина

10. Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире.

Випадок уживання тире                              Приклад

1 тире при відокремленому   А Я усміхнусь — і все навкруг сміється.

означенні  

2 тире в складносурядному   Б Печаль пече — гаряча і нестримна

реченні      

3 тире при однорідних чле-   В Для гордої і владної душі життя

нах речення                                        і воля — на горі високій.

4 тире між підметом і при            Г Непереможна безборонність —

судком                                              твій меч єдиний і єдиний щит.

                                                       Д На річці, у лісі, на полі — усюди німа

                                                           тиша.

Завдання 11 — завдання відкритої форми.

11.    Зробіть синтаксичний розбір речення (підкресліть члени речення, поставте розділові знаки, надпишіть частини мови, дайте характеристику реченню).

Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись…

Приклад синтаксичного розбору речення

  • Мати бачить, як скрадається до її затіненого ліжка її молодший любий син.

 Перед сполучником як потрібно поставити кому, яка відділить підрядну частину від головної

 що саме?

[…], (як…) – структурна схема

  • Мати бачить, як скрадається до її затіненого ліжка її молодший любий син.

    ім.          дієсл.      спол.           дієсл.        прийм.  займ..      дієприкм.          ім..  займ.      прикм.            прикм.   ім.

  • Речення розповідне, неокличне, складне двокомпонентне, частини якого поєднані сполучниковим зв’язком, за характером смислових відношень між складовими частинами це складнопідрядне речення, вид з’ясувальне.

І частина – головна – мати бачить

ІІ часина – підрядна – скрадається до її затіненого ліжка її молодший любий син поєднані сполучником як.

Головна частина – мати бачить відповідає простому двоскладному непоширеному неускладненому повному реченні;

Підрядна частина – скрадається до її затіненого ліжка її молодший любий син  відповідає простому двоскладному поширеному неускладненому повному реченні.

Критерії оцінювання:

•        правильні відповіді на 1 – 8 завдання – по 0,5 б;    9-10 завдання по 2 б; 11 завдання-4б.


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net