Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Правила стропування. Види сигналізації між машиністом крану і стропальником.

Гр. №32 Машиніст крана автомобільного

Урок  виробничого навчання

Тема уроку: Правила стропування. Види сигналізації між машиністом крану і стропальником.

До стропуванняконструкційпред’являють наступні вимоги:

• стропові пристрої, їх кріплення до конструкції, що піднімається, і вантажопідйомного крана повинні бути надійними;

• трудомісткість і тривалість операції стропування і розстропування повинні бути мінімальними;

• використання стропових пристосувань, пристроїв повинно бути багатократним (пристосування повинні бути інвентарними); розстропування повинне проводитися на відстані (без підйому стропальника до місця строповки);

• стропування повинне виключати порушення форми і міцності конструкції, а також її падіння і перекидання.

Для стропування різних вантажів для разового підйому замість спеціальних вантажозахоплювальних пристроїв можна застосовувати звичайні канати шляхом в’язки їх у вузли і петлі. Найбільш прості і надійні способи обв’язування вантажів приведені в табл. 4.3.2.1. за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1U6AV_rgXhQtJiYeVkMivQ57fSTqoS7fF/view?usp=sharing

Для запобіганняперетираннюканатіввід при обв’язуванні–

вантажів з гострими кромками і виробів від подряпин і вм’ятин слід встановлювати запобіжні прокладки з дерева, гумовотканинних шлангів, плоских ременів та інші, (малюнок 4.3.3.1). за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1tU05x5LecyDn7FjH6JiqF3n3T0OZfSX3/view?usp=sharing

Ланцюгові стропи прокладок не потребують.

Для забезпечення безпечної роботи по переміщенню вантажів кранами розробляються схеми стропування переміщуваних вантажів працівниками (конструкторами та технологами) на чолі з працівником, відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами. Схеми стропування переміщуваних вантажів затверджуються начальником цеху і стають обов’язковими для стропальників.

Особливо необхідно розробляти схеми стропування вантажів, якщо:

– вантаж не має спеціальних пристроїв (петель, цапф, римів тощо) для стропування;

– вантаж забезпечений спеціальним пристроєм для стропування, але не може бути піднятий з його допомогою;

– вантаж є деталями і вузлами машин, переміщуваними кранами під час монтажу, демонтажу або ремонту.

Схеми стропування вантажів повинні вивішуватися в місцях виробництва робіт або видаватися на руки стропальникам або кранівникам.

При розробці схем стропування вантажів необхідно дотримуватись наступних правил:

– гаки стропів повинні вільно заходити в зів петлі, цапфи, рими або іншого вантажозахоплювального пристрою на вантажі;

– гаки необхідно заводити з внутрішньої сторони виробів у бік їх центру тяжіння;

– вироби повинні кріпитися за всі петлі (цапфи, рими);

– вітки стропів під час підйому повинні мати однакове натягнення;

– кут між вітками стропів не повинен перевищувати 90°;

– заведений в монтажну петлю (цапфу, рим) гак стропа не повинен стикатися з поверхнеювантажу, щостропується ( мал. 4.3.3.2).за посиланням:https://drive.google.com/file/d/1AKt6L-ioxjt-_KsR_ZeMg_OjKXPhsV5A/view?usp=sharing

– невикористанікінці стропа необхідноукріплювати так, щоб вони при переміщеннівантажу не зачіпалипредмети, щозустрічаються на шляху (мал. 4.3.3.3).за посиланням:https://drive.google.com/file/d/1QgqcmIuPykifBicAyWfswfdXw-nXKNCs/view?usp=sharing

Якщонемаєрозроблених  схемстропування,  то  підйомвантажу повинен здійснюватися  в присутності  і  підкерівництвомпрацівника, відповідального за безпечнепроведенняробіт кранами.

Для безпечної і злагодженої роботи між стропальником І кранівником застосовується кілька видів сигналізації і зв’язку. Дозволяється подавати сигнали голосом, якщо відстань між стропальником і машиністом крана не перевищує 10 м. Під час зведення споруд заввишки більше 36 м має застосовуватися двосторонній радіо- або телефонний зв’язок.

Основним видом сигналізації, встановленого в промисловомувиробництві, зокрема в металургії, при переміщеннівантажів кранами, є  знаковасигналізація (таблиця 4.5.2.1). за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1pPlXecoDI0ydqnJLlG_5fmFkMTKuoLIE/view?usp=sharing

Рекомендована форма стропальника : жилет і каска – жовтого кольору, сорочка блакитного, пов’язка – червоного.


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net