Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Туризм у фізичному вихованні

Групи № 12,21,22,23,25,32,33,01

Туризм у фізичному вихованні

До туризму ставляться більш-менш тривалі подорожі з метою активного відпочинку, поліпшення здоров’я і загартування, набуття нових знань, умінь і навичок, а також проведення в дорозі суспільно корисної роботи. Туризм є складною, досить різнобічної діяльністю, що включає в себе елементи гри, навчання та праці. Таким багатством змісту і обумовлюється дуже велике виховне та освітнє значення туризму.

Значне місце в туристської діяльності займає активне пересування в умовах тієї чи іншої місцевості пішки, на лижах, велосипеді, човні і т. п., що пов’язано з подоланням природних перешкод, нерідко досить значних і складних, іноді у вкрай несприятливих метеорологічних умовах і навіть у небезпечній обстановці (наприклад, пересування в горах).
Багато пурістскіе подорожі будуються цілком або частково на самообслуговуванні. Туристам доводиться самим організовувати місця ночівлі, табірних стоянок; заготовляти паливо для багаття, готувати їжу, прибирати табір; займатися пранням, лагодженням одягу і туристського спорядження; влаштовувати переправи, розчищати завали і пр.
В дорозі туристи часто проводять бесіди та читання на актуальні політичні, господарські та інші теми, організовують художні виступи, беруть участь у сільськогосподарському працю і т. д.
У режим правильно організованих туристичних подорожей обов’язково входять ранкова гімнастика, купання або інші водні процедури, сонячні та повітряні ванни.
У процесі підготовки до серйозних подорожей туристи беруть участь у заняттях, змістом яких є: знайомство з різними географічними, метеорологічними, геологічними та іншими даними; засвоєння певних топографічних знань та орієнтування по карті, предметів на місцевості; засвоєння прийомів визначення відстаней і висот; знайомство з організацією зв’язку та взаємодопомоги, рятувальних робіт, надання першої допомоги і т. п; засвоєння необхідної техніки пересування і подолання перешкод (включаючи переправи через ріки, рух по осипами, снігу, льоду, болотах) і т. п. Регулярно проводяться загальна фізична підготовка і спеціальна маршова тренування.
Добре організована туристична діяльність забезпечує придбання багатьох життєво важливих загальноосвітніх і спеціальних знань, рухових та інших умінь і навичок; робить істотний вплив на світогляд і моральні прояви, естетичні почуття і смаки, сприяє зміцненню здоров’я та різнобічного виховання рухових, вольових і інтелектуальних якостей.
З точки зору завдань фізичного виховання найбільше значення в туризмі має різноманітна рухова діяльність в природних умовах.
Важливо, що багато дій туристів не можуть бути передбачені і точно визначено заздалегідь. Часто неможливі безпосередній контроль за ними з боку керівника та своєчасне попередження або виправлення виникають помилок. Тому в туризмі велике значення самостійних, ініціативних дій, нерідко дуже відповідальних, що потребують мобілізації волі та граничного напруження сил. Все це може бути широко використана для послідовного вирішення багатьох педагогічних завдань.
Туризм має велике значення для вдосконалення в орієнтуванні на місцевості, для розвитку спостережливості, кмітливості, передбачливості, сміливості, рішучості та інших важливих якостей, для забезпечення загальної фізичної підготовки що займаються.
Специфіка рухової практики туристів позитивно позначається і на вихованні рухових якостей, особливо витривалості, як загальної, так і спеціальної (наприклад, у тривалій ходьбі, веслування і т. п.). При цьому велике значення має те, що організм привчається добре пристосовуватися до частої зміни змісту та умов рухової діяльності. В результаті і досягається досить специфічний розвиток витривалості, цінне з точки зору задач прикладної підготовки.
Величезна значення туризму і для забезпечення гарного фізичного розвитку та зміцнення здоров’я. Велику роль в цьому відіграє зміна, звичної домашньої або робочої обстановки і можливість довгостроково користуватися цінними природними факторами здоров’я.
Постійне і різноманітне зіткнення туристів з громадським життям радянських людей, знайомство з багатствами нашої країни є не лише розширенню кругозору що займаються, а й виховання високих моральних якостей, зокрема радянського патріотизму. На цій же основі можна широко і повно здійснювати виховання почуттів поваги і любові до людей, братерської дружби між народами країни і т. п. У рішенні задач морального виховання, виховання моральних і вольових якостей туризм відіграє особливу роль.
За основною спрямованості і характеру діяльності в туризмі можна виділити: 1) прогулянки; 2) екскурсії і 3) туристські походи. Прогулянки та екскурсії є елементарними формами туризму. Вони можуть проводитися самостійно, а також включатися в якості складових частин у туристські походи. Туристські походи – більш складна форма туризму.
Туристські походи вирішують завдання активного відпочинку та всебічного загального фізичного розвитку, всебічного розширення, поглиблення та закріплення знань за рідну країну, суспільно корисної роботи. Для походів специфічно більш-менш тривалий активне пересування на місцевості.
У практиці склалося багато видів туристських походів. З них основними з точки зору фізичного виховання слід вважати: а) підготовчі походи; б) власне туристські походи;
в) агітаційно-масові походи. Велике поширення мають стаціонарні туристські табори і так званий «плановий» туризм за профспілковими путівками. Всі ці види мають кілька різновидів залежно від способів пересування туристів (пішохідні, лижні, велосипедні і т. д.).
Підготовчі походи служать головним чином навчання похідному руху і поступової підготовки організму до великих і тривалим напруженням в майбутніх власне туристських походах. У підготовчі походи корисно включати деякі елементи прогулянок і екскурсій.
Основним змістом підготовчих походів є: привчання до туристської екіпіровці; перевірка знань похідного руху; вдосконалення в техніці пересування, зокрема пристосування її до мінливих похідним умовам; привчання до режиму похідного життя; навчання спеціальним дій, пов’язаних з розвідкою, вибором і підготовкою місця біваку, пристроєм ночівлі, розведенням вогнища, приготуванням їжі і т. п.; виховання витривалості, сили, швидкості та інших якостей, необхідних для участі в складних і тривалих походах.
Підготовчі походи проводять за певною системою: починають з нетривалих пересувань по зручним дорогах в гарну погоду і закінчують багатоденним походом по сильнопересеченной місцевості та бездоріжжю, з ночівлею на місцевості, нічними переходами, в негоду.
Заохочувати до походів можна і дітей, починаючи з середнього шкільного віку; найбільшу увагу необхідно приділяти походів у заняттях з молоддю – старшими школярами, студентами і т. д. Підготовчі походи вимагають кваліфікованого керівництва.
Власне туристські походи є самим типовим видом туризму. Вони відрізняються значною тривалістю (від тижня до одного-двох місяців), різноманітністю маршрутів та способів пересування. Їх необхідно реєструвати в комітетах з фізичної культури і спорту або в спеціальних туристських установах, а на проведення найбільш складних походів має бути спеціальний дозвіл (див. керівні матеріали з туризму). Ці походи очолює керівник-фахівець або найбільш кваліфікований і досвідчений турист зі складу самої групи.
До власне туристських подорожей відносяться:
а) неспеціалізованих самодіяльний туризм; б) спортивні походи (спортивний туризм) і в) туристські експедиції.
Самодіяльні подорожі організовуються туристичними секціями колективів фізичної культури, навчальними закладами та окремими групами туристів, проводяться за самостійно розробленим планам на основі повного самообслуговування »з шляху і є найбільш масовими.
Спортивні походи фактично відносяться до галузі спорту. Для них встановлені певна складність маршрутів, тривалість шляху, складність природних перешкод, умови перебування поза населеними пунктами, число залікових подорожей та ін (див. Всесоюзну Єдину спортивну класифікацію). Спортивні походи є найбільш спеціалізованими саме з метою фізичного виховання. До цієї ж категорії засобів фізичного виховання (з основної спрямованості) відносяться альпінізм, вже давно і міцно що визначився в нашій практиці як самостійний вид спорту, і орієнтування на місцевості, порівняно новий у нас вид спорту.
Туристські експедиції є самодіяльні туристські подорожі. У них вирішуються завдання активного відпочинку, фізичного розвитку та зміцнення здоров’я у поєднанні з дослідницькими завданнями.
Агітаційно-масові походи (лінійні і зоряні естафети, походи-зльоти, пробіги та ін) служать цілям залучення мас до туризму і обміну досвідом туристської роботи. Вони зазвичай проводяться на честь яких-небудь великих суспільно-політичних або спортивних подій.
Стаціонарні туристські табори, туристичні бази та станції організовуються профспілками, відділами народної освіти, деякими вищими навчальними закладами та іншими установами в місцях, зручних для здорового відпочинку, проведення цікавих загальноосвітніх екскурсій і туристських походів. Стаціонарними таборами і станціями користуються, як правило, люди середнього та старшого віку, а також учасники власне туристських подорожей (для відпочинку, впорядкування похідного спорядження і т. п.).
Туризм, таким чином, має дуже різноманітні форми, що дозволяє використовувати це важливий засіб фізичного виховання в роботі з будь-яким контингентом населення. Уміло поєднуючи їх між собою, а також із заняттями гімнастикою, іграми та окремими видами спорту, можна вирішувати багато істотно важливі завдання всебічного фізичного виховання.
Особливо цінним в туризмі є те, що він дозволяє тісно пов’язувати фізичне виховання з усіма іншими сторонами комуністичного виховання і безпосередньо з практикою господарського та культурного будівництва.

Викладач Мацалка Ю. Р.


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net