Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Вимоги Інспекції праці по технічному посвідченню і випробування автокрана

Тема. Вимоги Інспекції праці по технічному посвідченню і випробування автокрана

            I.  Всі крани, змінні вантажозахватні пристрої і тара повинні бути виготовлені в повній відповідності з чинними Правилами і державними стандартами, а при відсутності останніх – у відповідності з технічними умовами на виготовлення, які затверджуються у встановленому порядку.

            II. Електричне обладнання автокранів, його монтаж, струмопідведення та заземлення повинні відповідати Правилам будови електроустаткування. Експлуатація електричного обладнання повинна проводитись у відповідності з Правилами технічної експлуатації електроустаткування споживачів і Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустаткування.

            III. Стрілові крани (в тому числі і автомобільні) із змінним вильотом повинні бути розраховані на можливість зміни вильоту в межах вантажної характеристики. У кранів з телескопічними стрілами повинна бути надійна фіксація в робочому положенні висунутої конструкції.

            IV. Канати і поліспасти крана повинні бути влаштовані так, щоб виключалась можливість самовільного спадання каната із блока, а також його заклинювання між блоком і обоймою.

            V.  До механізмів крана, запобіжних пристроїв, електрообладнанню, які потребують постійного технічного обслуговування, а також для огляду металоконструкції стріли повинен бути вільний доступ. Для цього на крані повинні бути балкони, галереї, майданчики, драбинки. Якщо вони відсутні –  повинно передбачатись опускання стріли для огляду і обслуговування блоків головки.

            VI. Реконструкція автомобільних кранів: зміна приводу, переобладнання гакового крана на грейферний, подовження стріли, збільшення висоти підйому вантажу, підсилення крана для підвищення вантажопідйомності повинні проводитись за проектом, розробленим спеціалізованою організацією. Власник крана, який віднайшов у процесі монтажу, технічного опосвідчення або експлуатації недоліки в його конструкції або виготовленні, а також невідповідність його чинним Правилам, повинен направити на завод-виробник рекламацію. Копія рекламації направляється місцевому органу Інспекції праці.

            VII. В паспорті крана заводом виробником повинна вказуватись мінімальна температура, при якій допускається експлуатація крана.

            VIII. Ремонт і реконструкція відповідальних елементів металоконструкції кранів з використанням зварювання повинні виконуватися підприємствами, які мають дозвіл органу Інспекції праці.  Для зварювання відповідальних елементів металоконструкції повинні допускатися зварювальники, які витримали випробування у відповідності з Правилами випробування електро- і газозварювальників. Зварні з’єднання повинні мати клеймо або інше умовне позначення, яке дозволяє встановити прізвище зварювальника.

            В зварних з’єднаннях не допускаються наступні дефекти:

–  тріщини всіх видів і напрямків;

–  не проварювання з’єднуваних металів;

–  свищі (пропалювання отворів у зварних швах);

–  незаварені кратери;

–  підрізи і напливи у зварних швах.

Завдання: вивчіть, якими державним документами регламентуються вимоги до будови та експлуатації кранів.

Тема. Періодичні огляди і перевірка автокрана згідно вимог Інспекції праці

Сталеві канати повинні мати сертифікат (свідоцтво) або копію сертифіката заводу-виробника про їх випробування. При отриманні каната, який не має такого сертифіката, він повинен пройти випробування у відповідності із стандартом. Канати , які не мають свідоцтва про випробування до експлуатації не допускаються.

            Петля на кінці каната при його кріпленні на крані, а також петля стропа повинні виконуватись з використанням коуша (спеціальної втулки) шляхом заплітання вільного кінця, постановки затискачів, в сталевій кованій, штампованій або литій конусній втулці клином або заливкою легкоплавким металом.

            Число проколів каната кожною сталкою при заплітанні повинно бути не менше вказаного:

  • діаметр каната до 15мм                         – 4 проколи;
  • діаметр каната від 15 до 28мм              – 5 проколів;
  • діаметр каната від 29 до 60мм              – 6 проколів.

а) Допускається останній прокол виконувати половинним числом дротинок в сталках і половинним числом сталок.

б) Кількість затискачів повинно бути не менше трьох. Крок розміщення затискачів і довжина вільного кінця повинні бути не менше 6 діаметрів каната.

в) Встановлення затискачів ковальським (гарячим) способом не дозволяється.

            Кріплення каната до барабана повинно виконуватись надійним способом ( клином, двома клинами, затискачами, яких повинно бути не менше двох. Довжина вільного кінця каната повинна бути не менше двох діаметрів каната. Вигинати вільний кінець під притискною планкою чи біля неї не дозволяється.

Сталеві канати при проектуванні і перед встановленням на кран повинні бути перевірені розрахунком на міцність за формулою:  P/S=k ;   де Р- розривне зусилля; S – найбільший натяг вітки каната; k – коефіцієнт запасу міцності каната.

Найменший допустимий коефіцієнт запасу міцності канатів і ланцюгів:

      –     вантажних і стрілових канатів            –  від 4 до 6  (в залежності від режиму роботи);

      –     вантажних ланцюгів                             –  3;

      –     розтяжок стріли                                     –  3,5;

      –     грейферних канатів                               – 5-6;

      –     канатних стропів                                    –  6;

     –      ланцюгових стропів                               –  5;

      –     канатів лебідок для підйому людей       – 9.

При розрахунку стропів (за даною формулою) враховується число віток і кут нахилу їх до вертикалі. Кут між вітками повинен бути не більше 90 градусів.

             Канатомісткість барабана повинна бути такою, щоб при найнижчому положенні гака крана на барабані залишалось не менше 1,5 витків каната або ланцюга, не враховуючи витків, які знаходяться під  притискними планками.

            Барабани під одинарну навивку каната повинні мати нарізані канавки глибиною не менше 0,5 діаметра каната або мати спеціальний притискний пристрій. Використання гладкого барабана допускається в тих випадках, коли використовується багатошарова навивка каната або ланцюга. В такому випадку реборди барабана повинні бути вищими від останнього шару навитого на барабан каната або ланцюга на відстань не менше двох діаметрів

каната.

            Блоки повинні мати такий діаметр, щоб канат не міг перегинатись і деформуватись при перекочуванні його через блок. Реборди блока повинні бути вищими від укладеного в канавку блока каната. Блок вибраковується при відколах реборд і зносі реборд не менше 10 відсотків від початкового розміру.

Завдання: запишіть в зошиті для чого здійснюють періодичний огляд крана.

.


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net