Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Лірика збірки Івана Франка «З вершин і низин»

9листопада 2018р. викладач української мови та літератури Солтис М.Я. провела відкритий урок на тему: «Лірика збірки Івана Франка «З вершин і низин». Загальні уявлення про композицію збірки в групі №11 (штукатур, монтажник гіпсокартонних конструкцій, маляр).

На уроці учні дізналися про композицію, тематику збірки, розвивали навики виразного читання, вміння аналізувати поезію, визначати головну думку. Зверталась увага на художні особливості поезій збірки «З вершин і низин», їх актуальність у наш час.

Поряд з традиційними формами роботи (бесіда, робота з словником, текстами поезій, роздатковим матеріалом) застосовувалися й інноваційні технології («мозковий штурм», «мікрофон», робота в парах), використано відеоролики на пісні І.Франка «Не пора», «На суді».

На уроці були присутні: методист ліцею Букієвська Ж.Я., заступник директора з НР Кашина Г.В., члени методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін.

Тема. Лірика збірки І.Франка «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію збірки.

Мета (компетентності): предметні: знання композиції збірки «З вершин і низин»; уміння аналізувати поетичні тексти; висловлювати власну думку; ключові: уміння висловлювати судження про збірку І.Франка; математична компетентність – розвиток абстрактного мислення, уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію» соціальна та громадянська компетентність – уміння висловлювати власну думку, поважати відмінні від власних погляди, ідеї; обізнаність та самовираження у сфері культури – оцінювати й характеризувати внесок І.Франка в скарбницю української літератури, пояснити роль уживання художніх засобів; дискутувати з приводу порушених у віршах проблем; емоційно -ціннісне ставлення: позитивний вплив поезії на людину,формування переконання,що забудь-яких обставин необхідно залишатися з народом, його цінностями.

Обладнання: поезії І.Франка, роздатковий матеріал, аудіо запис пісень на слова І.Франка «Не пора, не пора», «На суді».

Тип уроку:комбінований

Хід      уроку

І.Повідомлення теми, мети, завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Сьогодні на уроці будемо розглядати поетичну творчість І.Франка, звернемо увагу на композицію, тематику збірки «З вершин і низин». Ви повинні засвоїти навики виразного читання та вміння аналізувати поезію, розуміти її актуальність

(Учні записують тему уроку)

ІІ. Перевірка домашнього завдання. Тести (Життєвий і творчий шлях І.Франка)

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1.Франко-людина багатогранного таланту. У якій діяльності найбільше він прославився ?

2.Назвіть збірки поезій Франка.

3.Поясніть, що таке ліричний твір.

ІV. Сприймання й усвідомлення нового навчального матеріалу

Пояснення викладача.

І.Франко віддав поетичній творчості понад 40 років. Його поезія вражає тематичним і жанровим розмаїттям. Громадсько-політична,національно-патріотична, філософська, інтимна лірика поета є окрасою української поезії і належить до найвищих досягнень її у ІІ половині 19 ст. Франкові поезії-це друге найвизначніше явище після Шевченкового «Кобзаря» в українській літературі. Це ціла поетична скарбниця, шляхетні, блискучі, дзвінкі, мистецькі дорогоцінності.

Франко намагався сказати нове слово про різні сторони складного галицького життя. Галичани одвічно поривалися звільнитися із пут рабства і приниження. Франко вважав своїм обов’язком підтримати дух народу в боротьбі за краще майбутнє.

У 1887р. здійснив справжній переворот в літературі Галичини, видав збірку поезій «З вершин і низин», що знаменувала собою новий етап у творчій біографії Франка. Друге видання, доповнене й перероблене,вийшло у 1893р. поява цієї збірки засвідчила, що у літературу ввійшов мужній поет-громадянин, митець-новатор,що має власний індивідуальний стиль. (Учні записую у зошити:1887р.- 1видання збірки, 1893р.- 2 видання збірки)

Поетична збірка присвячена громадянській темі. Назва збірки не випадкова. «З низин», тобто з народних мас, із найбідніших глибин звучить його голос. А «з вершин» -« це голос духа», який закликає не сидіти, шляхом боротьби дійти до світлих вершин, поваливши гнобительський лад – скелю.

Збірка «З вершин і низин» – це складна мистецька будова з віршів, писаних у різний час і з різного приводу. Збірка складається з семи великих розділів, які умовно розподіляються на дві нерівні частини. У перших трьох розділах – «De

profundic» (з глибини), «Профілі і маски», «Сонети» – зібрано ліричні твори, в чотирьох останніх – твори епічні («Галицькі образки», «Із жидівських мелодій»,

«Панські жарти», «Легенди»). Кожний розділ має певні цикли.

Робота з словником. Пояснення термінів: ліричні твори, епічні.

Центральна проблема збірки: людина і суспільство.

Провідний мотив – заклик до осмислення себе як особистості, до збагачення свого духовного світу,самовдосконалення, осмислення.

Відкривається збірка віршем «Гімн», що став справжнім гімном українського національного відродження. Ліричний герой поезії – це «дух, що тіло рве до бою», це борець за соціальні і національні права знедоленого народу.

У збірку «З вершин і низин» Франко помістив цикл «Веснянки». Чому веснянки?  Весна – це не тільки пора пробудження природи, а й символ пробудження народу в революційному діянні. Поезії циклу «Гримить», «Гріє сонечко», «Земле моя,всеплодющая мати», «Vivere memento» пройняті пафосом нових справедливих сил, підносять ідеї оновлення, віри в людський розум.

2.Робота з текстами поезій.

Учень читає поезію «Гримить»

Запитання до учнів:

Яка головна думка поезії?

Які художні прийоми використовує автор? (алітерацію, анафору, епіфору)

3.Робота з словником. Учні записують у зошиті визначення:

Алітерація – повторення однакових або подібних приголосних звуків у рядку, реченні, строфі для посилення інтонаційної виразності, музичності.

Анафора – повторення слова або групи слів на початку кількох фраз чи строф.

Епіфора – повторення однакових виразів, слів чи звукових сполучень у кінці віршованих рядків або строф.

Учень читає поезію «Гріє сонечко»

Запитання до учнів:

1.Яка головна думка поезії?

2.У яких рядках звучить тема вірша?

3.Як побудовано поезію?

4.Які образи-символи вжито? (поклик весни-голос революційних ідей, пухка жива рілля-поневолений народ, що сприймає ці ідеї)

Аналіз поезії «Не пора»

Викладач. Цей вірш набув широкої популярності, особливо на західноукраїнських землях. Поет мріяв бачити щасливим і вільним свій народ, тому і виник вірш «Не пора». Дата написання вірша невідома. Найбільше лякала охоронців царського режиму перша строфа, яка закликала українців звільнитися від рабства обох імперій – царської Росії та Австро-Угорської імперії. Такого сильного, могутнього революційного слова, такого заклику,до боротьби за святі ідеали українська поезія до Франка ще не знала. Ця пісня (композитор Денис Січинський) стала гімном галицьких українців. (Що таке гімн?) Ця пісня довгий час була заборонена вважалася ворожою,націоналістичною, Її було вилучено із творчості поета. Тепер вона повернулась до свого народу.

Відеоролик на пісню І.Франка «Не пора» (гурт «Соколи»)

Запитання до учнів:

Яка головна думка поезії?

Чи актуальний цей вірш сьогодні?

Який художній засіб ужито в творі? (анафара)

Викладач. Таким же патріотичним пафосом сповнена поезія «Розвивайся ти,високий дубе». Образ дуба – це паралелі до образу народу, символізує могутні народні сили, які не можуть вільно розвиватися, бо сковані путами неволі. Порвати ці пута закликає поет:

Розпадуться пута віковії,

Тяжкії кайдани,

Непобіджена злими ворогами,

Україна встане.

Центральним образом у цій поезії є образ матері -України, яка ніжним материнським словом звертається до дітей своїх і просить їх постояти за честь

 

рідної матері.

Пора, діти, Для власної хати,

Добра поглядіти,

Щоб газдою, не слугою

Перед світом встати.

Цей вірш, як і «Не пора», годі знайти в радянському видавництві Франка. Він перегукується з поезіями Шевченка. («Ляхам»)

Учень читає уривок із вірша «Vivere memento»

Головна думка поезії: Лиш боротись – значить жить. Весна пробуджує до активності навіть збайдужілих, вона змиває смуток, безнадію, дає нові сили.

Аналіз поезії «На суді». Відеоролик на пісню «На суді»(репер С.Стук)

V.Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1.Коли видана збірка «З вершин і низин»?

2.Пояснити назву збірки.

3.Із  скількох розділів складається збірка?

4.Яким твором відкривається збірка?

5.Назвати вірші циклу «Веснянки».

  1. Чому деякі вірші Франка були заборонені?

7.Який вірш став популярною народною піснею?

  1. VI. Підсумок уроку.

1.Інтерактивний метод «Мікрофон»:

Чи актуальна поезія Франка сьогодні?

2.Викладач

Поезія І.Франка звернена до українського народу,до нас з вами. Вона надихає, додає нам сил, вселяє віру в перемогу. Хай кожен з нас промовить до себе словами Франка:

Земле, моя всеплодющая мати,

 

Сили,що в твоїй живе глибині,

Краплю, щоб в бою сильніше стояти,

Дай і мені.

3.Оцінювання відповідей учнів.

VII.Домашнє завдання. Вміти аналізувати поезію збірки «З вершин і низин». Вивчити 1 вірш Франка напам’ять.


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net