Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Вчимося правильно розмовляти

У групі №15 (обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп’ютерного набору) викладачем української мови та літератури О.В.Дюмен був проведений відкритий урок розвитку зв’язного мовлення на тему: «Складання і розігрування діалогів до запропонованих ситуацій у дистанційному й контактному спілкуванні». На ньому учні закріпили свої знання про діалог та розділові знаки у діалозі, про дистанційне та контактне спілкування, розвивали вміння складати й розігрувати діалогічні тексти відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної із власним досвідом, спостереженнями, обміном думками тощо, виховували культуру поведінки та культуру спілкування. Урок проходив у невимушеній жвавій атмосфері, поряд з традиційними формами роботи (бесіда з учнями, робота з пам’ятками, робота з підручником)  застосовувалися й інноваційні технології («мозковий штурм», гра «Редактор», робота в групах, робота в парах, гра  «Мікрофон» і т.п.).

3534677 45466 34535 4723 4657

 


Тема. Складання і розігрування діалогів до запропонованих ситуацій у дистанційному й контактному спілкуванні.
Мета: закріпити знання учнів про діалог та розділові знаки у діалозі, про дистанційне та контактне спілкування; розвивати вміння складати й розігрувати діалогічні тексти відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної із власним досвідом, спостереженнями, обміном думками тощо; виховувати культуру поведінки та культуру спілкування.

 

Тип уроку: комбінований.

 

Обладнання: картки з текстом діалогу для редагування, завдання для груп, пам’ятка «Як вести діалог», пам’ятка «Правила спілкування».

Хід уроку

         Усунути деформацію мови, очистити її від спотворень,

повернути нашій мові справжню народну красу –

це справа честі всіх нас, і старших, і молодших ,

це природній обов’язок перед незалежною, вільною Україною.

                                                                                                Олесь Гончар

І. Актуалізація опорних знань

         Вступне слово вчителя:     

        – (Зачитати епіграф уроку). Вдумайтеся в ці слова. Від того, як ви володієте мовою, залежить ваше духовне багатство. Кожна людина повинна прагнути оволодіти скарбами рідної мови, її літературними нормами, щоб власне мовлення стало досконалим, логічним, виразним.

Бесіда з учнями:

–         Що таке спілкування?

–         Яке спілкування називається контактним, а яке дистанційним?

–         Наведіть приклади дистанційного та контактного спілкування.

–         Як ви розумієте поняття «мовленнєва ситуація»?

–         Що таке культура мовлення?

–         Які є основні вимоги до культури мовлення?

–         Що таке мовленнєвий етикет і яке він має значення у нашому житті?

 

ІІ. Повідомлення теми, мети завдань уроку

Слово вчителя:

– На сьогоднішньому уроці ми маємо пригадати, що таке діалог, які розділові знаки вживаються у діалозі; розвиватимемо вміння грамотно будувати діалоги та розігрувати їх відповідно до запропонованих ситуацій у дистанційному та контактному спілкуванні, виховуватимемо культуру спілкування та культуру поведінки. (Учні записують тему уроку в зошити)

 

ІІІ. Сприймання й усвідомлення нового навчального матеріалу

         «Мозковий штурм»:

–         Що таке діалог?

–         Чим відрізняється діалог від монологу та полілогу?

–         З чого складається діалог?

–         Які розділові знаки вживаються у діалозі?

–         Які ви знаєте правила мовленнєвого етикету? (Пам’ятка «Правила мовленнєвого етикету» – додаток 1)

Робота з пам’яткою «Як вести діалог» (додаток 2):

1)    Дотримуйтеся теми й мети спілкування.

2)    Під час спілкування не перебивайте співрозмовника. 

3)    Будуйте репліки так, щоб заохотити співрозмовника висловити власну думку.

4)    Слухайте зацікавлено й доброзичливо.

5)    Дбайте про те, щоб своїми висловлюваннями не образити співрозмовника.

6)    Додержуйте етикетних норм і правил поведінки під час діалогу.

Робота з підручником (О.В.Заболотний, В.В.Заболотний. Українська мова. Підручник для 10 класу. Рівень стандарту): опрацювати теоретичний матеріал на стор. 166

 

ІV. Осмислення, узагальнення і систематизація знань

Робота з картками:  гра «Редактор» (додаток 3 – доставити пропущені розділові знаки в діалозі.)

На перерві Михайло запитав в Ані:

–         Аню, ти зараз нічим не зайнята?

–         Та ні, зараз же перерва! Ти хочеш щось спитати, Михайлику? поцікавилася дівчина.

–         Так, хочу. Я бачу в тебе на парті якусь книжку про українську мову. Що там такого цікавого?

–         В цій книжці перераховані основні види помилок, які люди роблять в українській мові, – почала пояснювати Аня. Тобто ті слова, які вони говорять неправильно.

Михайло здивовано подивився на однокласницю:
–    Я щось не зрозумів. Як це – говорять неправильно?

–         Наприклад, я скажу: «він не говорить на українській мові». А правильно буде в такому разі казати: «він не говорить українською мовою». Або «він не володіє українською мовою». 

–         І де ж тут помилка? «На українській мові» – це також правильно. Мій батько говорить так.

–         Але ж це діалектна форма, а літературна мова визнає тільки «українською мовою». 

–         А що ще є в твоїй книзі?

–         Багато різних прикладів. Правильно вживати «торговельний центр» замість «торгівельний», «домагатися успіху» замість «добиватися», «стежити за собою» замість «слідкувати»…

–         Слухай, Аню, навіщо тобі взагалі ця книжка? не переставав дивуватися хлопець. Чи тобі не все одно, яке слово вживати? 

–         Я вважаю, що людина має користуватися мовою грамотно та літературно, –  наполягала дівчина.

–         Аню, мені здається, ти даремно втрачаєш час на цю дурну книжку. Може, краще підеш подивишся новий Сергієвий айфон? запропонував Михайлик. Оце справжня річ! Прогрес науки! І коштує – ого-го!

–         Залюбки піду подивлюся, це теж цікаво відповіла Аня. Але мова мене теж цікавить не менше. До того ж я планую брати участь у Всеукраїнському конкурсі з української мови. І мені треба підготуватися.

–         Ну, якщо ти виграєш за це приз, тоді, може, і є причини сидіти над книгою… Але це не для мене! То я пішов! Приєднуйся до нас!

–         Добре, але спершу дочитаю приклад!

Робота в групах: виписати речення з тексту (наведеного вище) за такою схемою:

І групадодаток 4

Слова автора:

–         Репліка діалогу.

ІІ група – додаток 5

–         Репліка діалогу? – слова автора.

ІІІ група – додаток 6

–         Репліка діалогу? – слова автора. – Продовження репліки діалогу.

ІV група – додаток 7

–         Репліка діалогу, – слова автора. – Продовження репліки діалогу.

 

V . Вправи на формування вмінь і навичок на основі отриманих знань

Робота в парах:

Вправи 285, 286: скласти, записати та розіграти за ролями діалоги , можливі і описаних ситуаціях (на вибір).

 

VІ. Домашнє завдання

Вправа 288 (письмово).

 

VІІ. Підсумки уроку

Гра «Мікрофон»:

1)    Діалог – це розмова … людей. (двох)

2)    Висловлювання співрозмовників у діалозі називають… (реплікою)

3)    Діалог використовується в … формі мовлення. (усній)

4)    Існують такі правила спілкування:… (дотримуватися теми й мети спілкування; не перебивайте співрозмовника; будуйте репліки так, щоб заохотити співрозмовника висловити власну думку; слухати зацікавлено й доброзичливо; дбати про те, щоб своїми висловлюваннями не образити співрозмовника; дотримуватися етикетних норм і правил поведінки.)

5)    Під час діалогічного мовлення необхідно дотримувати таких норм літературної мови:… (змістовність, логічна послідовність, багатство мовних засобів, виразність, точність, доречність, правильність.)

Слово вчителя:

Сподіваюся, що на сьогоднішньому уроці ви зрозуміли, що потрібно грамотно і правильно будувати діалоги як в дистанційному, так і в контактному спілкуванні, дотримуючись усіх вимог до культури мовлення, адже ще давньогрецький філософ казав: «Заговори, щоб я тебе побачив», бо він вважав, яка людина, така її і мова.

 

Додаток 1

Пам’ятка «Правила мовленнєвого етикету»

 

1. Завжди під час розмови виявляйте ввічливість, ураховуючи вік, стать, статус, авторитет співрозмовника.

2. Неухильно і послідовно виказуйте доброзичливе ставлення до співрозмовника.

3. Уважно прислухайтесь до свого мовлення, критично аналізуйте себе і реакцію слухача (слухачів).

4. Ввічливість не дозволяє перебивати співрозмовника.

5. Повага до співрозмовника — найважливіше правило спілкування.

6. Не дозволяйте собі негативних оцінок співбесідника та образливих слів на його адресу, а також глузливих виразів (таких, як недотепа, дурень, бевзень, тюхтій, телепень, йолоп тощо).

7. Не виставляйте своє «я» на показ.

8. Пообіцявши, неодмінно виконайте.

9. Стережіться зайвий раз плакатися, скаржитися, аби не додавати прикрощів іншим людям.

10. Завжди прагніть навіть у дрібницях бути правдивим і щирим.

11. Навчіться усміхатися. Щира доброзичлива усмішка — це мистецтво.

12. Не намагайтеся бути схожим на когось. Знайдіть себе і будьте самі собою. Пам’ятайте, що на землі немає іншої такої людини, як ви.

  Додаток 2

Пам’ятка «Як вести діалог»:

 

1)    Дотримуйтеся теми й мети спілкування.

2)    Під час спілкування не перебивайте співрозмовника. 

3)    Будуйте репліки так, щоб заохотити співрозмовника висловити власну думку.

4)    Слухайте зацікавлено й доброзичливо.

5)    Дбайте про те, щоб своїми висловлюваннями не образити співрозмовника.

6)    Додержуйте етикетних норм і правил поведінки під час діалогу.

 

Додаток 3

 Завдання: доставити пропущені розділові знаки в діалозі.

 

На перерві Михайло запитав в Ані

Аню, ти зараз нічим не зайнята?

Та ні, зараз же перерва! Ти хочеш щось спитати, Михайлику? поцікавилася дівчина.

Так, хочу. Я бачу в тебе на парті якусь книжку про українську мову. Що там такого цікавого?

В цій книжці перераховані основні види помилок, які люди роблять в українській мові почала пояснювати Аня. Тобто ті слова, які вони говорять неправильно.

Михайло здивовано подивився на однокласницю
Я щось не зрозумів. Як це – говорять неправильно?

Наприклад, я скажу: «він не говорить на українській мові». А правильно буде в такому разі казати: «він не говорить українською мовою». Або «він не володіє українською мовою». 

І де ж тут помилка? «На українській мові» – це також правильно. Мій батько говорить так.

Але ж це діалектна форма, а літературна мова визнає тільки «українською мовою». 

А що ще є в твоїй книзі?

Багато різних прикладів. Правильно вживати «торговельний центр» замість «торгівельний», «домагатися успіху» замість «добиватися», «стежити за собою» замість «слідкувати»…

Слухай, Аню, навіщо тобі взагалі ця книжка? не переставав дивуватися хлопець. Чи тобі не все одно, яке слово вживати? 

Я вважаю, що людина має користуватися мовою грамотно та літературно наполягала дівчина.

Аню, мені здається, ти даремно втрачаєш час на цю дурну книжку. Може, краще підеш подивишся новий Сергієвий айфон? запропонував Михайлик. Оце справжня річ! Прогрес науки! І коштує – ого-го!

Залюбки піду подивлюся, це теж цікаво відповіла Аня. Але мова мене теж цікавить не менше. До того ж я планую брати участь у Всеукраїнському конкурсі з української мови. І мені треба підготуватися.

Ну, якщо ти виграєш за це приз, тоді, може, і є причини сидіти над книгою… Але це не для мене! То я пішов! Приєднуйся до нас!

Добре, але спершу дочитаю приклад!

Додаток  4

Завдання для І групи: виписати з тексту речення за такою схемою:

Слова автора:

–         Репліка діалогу.

Додаток 5

Завдання для ІІ групи: виписати з тексту речення за такою схемою:

–         Репліка діалогу? – слова автора.

Додаток 6

Завдання для ІІІ групи: виписати з тексту речення за такою схемою:

–         Репліка діалогу? – слова автора. – Продовження репліки діалогу.

Додаток 7

Завдання для ІV групи: виписати з тексту речення за такою схемою:

–         Репліка діалогу, – слова автора. – Продовження репліки діалогу.

 


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net