Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Алгебра і початки аналізу. Геометрія. Перпендикулярність в просторі

Група № 35

ВОВК Т. П.   МАТЕМАТИКА

Алгебра і початки аналізу

Тема:Повторення. Розв’язування тригонометричних рівнянь

Підручник : Г.П. Безв,В.Г.Бевз  Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 10клас., Київ видавничий дім «Освіта» 2019

Завдання:

1)повторити, які рівняння називають тригонометричними, що називають арксинусом, арккосинусом,арктангенсом числа а,та формули розв’язків найпростіших тригонометричних рівнянь, § 13 ст.100-104

2)  https://youtu.be/IiBOIgb7uHI

3)розв’язати вправи:476,479,449,500 ст.107-108

Геометрія

Тема:Повторення. Перпендикулярність в просторі

Підручник : Г.П. Безв,В.Г.Бевз  Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 10клас., Київ видавничий дім «Освіта» 2019

Завдання:

1)повторити , що називають кутом між прямими, перпендикулярність прямих, перпендикулярність прямих і площин,повторити, що називають перпендикуляром, похилою, проекцією похилої на площину, повторити теорему про три перпендикуляри, повторити, що називають кутом між двома площинами,які площини називаються перпендикулярними, повторити, що називають відстанню між двома фігурами, відстань від точки до прямої, відстань від точки до відрізка, відстань від точки до площини, вимірювання кутів у просторі, §28-33 ст.209-244

2)  https://youtu.be/IZ_cbOsL6wY

3) розв’язати самостійну роботу № 8 ст.248 (варіант за вибором)


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net