Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Повторення. Елементи комбінаторики. Ймовірність події. Математична статистика.

Група № 34

ВОВК Т. П.   МАТЕМАТИКА

Алгебра і початки аналізу

Тема: Повторення. Елементи комбінаторики

Підручник : О.Істер  Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 11 клас. , Matematyka-11-klas-Ister-2019.pdf, видавництво Київ «Генеза» 2019

Завдання:

1)повторити поняття множини, що називають елементами множини, повторити, що вивчає комбінаторика, правило суми і добутку, факторіал, що називають розміщенням, перестановкою, комбінацією(сполученням) §13-14 ст.120-132

2) розв’язати завдання14 ст.137-138

3)  https://youtu.be/z53MXj46iJM

Тема: Повторення. Ймовірність події. Математична статистика

Підручник : О.Істер  Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 11 клас. , Matematyka-11-klas-Ister-2019.pdf, видавництво Київ «Генеза» 2019

Завдання:

1)повторити, що вивчає теорія ймовірностей, що таке випадковий дослід, випадкова подія, як знайти ймовірність події, повторити, що вивчає математична статистика,що називають вибіркою,розмахом вбірки,модою вибірки,що таке середнє значення вибірки, що таке полігон частот, §15-17 ст.138-164

2) розв’язати завдання 17 ст.167-168

3)  https://youtu.be/NOHGl5wwSnI

Тема: Підсумкова контрольна робота

           Підсумковий урок

Підручник : О.Істер  Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 11 клас. , Matematyka-11-klas-Ister-2019.pdf, видавництво Київ «Генеза» 2019

Завдання:

1. Сергій має п’ять костюмів і шість пар черевиків. Скільки варіантів вибрати вбрання є в Сергія?

а) 5   б) 6    в) 11    г) 30

2. Знайдіть похідну функції .

а)    б)    в)    г)

3. Укажіть тангенс кута нахилу дотичної до графіка функції  у точці .

а) -1    б) 0    в) 1    г)  2

У завданні 4 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою

4. У коробці є  червоних,  жовтих,  синіх і  зелених кульок – усього  штук. Установіть відповідність між кольором кульки (1 – 4) та імовірністю її виймання (А – Д).

1. жовтою                               А. 0,75

2. зеленою або червоною      Б. 0

3. не жовтою                           В. 0,5

4. фіолетовою                         Г. 1

                                                 Д. 0,25

5. Знайдіть значення виразу .

6. Обчисліть інтеграл .

7. Розв’яжіть нерівність .

8. Розв’яжіть рівняння .

9. Знайдіть площу фігури, обмеженої параболою  та прямою .

Критерії оцінювання:

1-7 завдання по 1 балу

8 завдання 2 бали

9 завдання 3 бали


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net