Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Міжнародні відносини та міжнародне право. Європейське та світове співробітництво.

Група № 23

Тема уроку «Міжнародні відносини та міжнародне право»

Міжнародні відносини – система взаємодій, суб’єктами яких є держави, міжнародні міжурядові та міжнародні неурядові організації, транснаціональні корпорації та, за особливих умов, приватні особи. Міжнародне право – система міжнародних принципів і норм договірного й звичаєвого характеру, які виникають унаслідок погодження між державою та іншими суб’єктами міжнародного співтовариства з метою мирного співіснування.

Завдання:

1.Як ви розумієте поняття міжнародні відносини?

2.Що таке дипломатія?

3.Що таке державний суверенітет?

4.Як ви розумієте «баланс сил» ?

Підручник «Громадянська освіта» О.О.Гісем, О.О.Мартинюк ст.. 172 -178.

Група №23

Тема уроку «Європейське та світове співробітництво»

Геополітика – наука, що вивчає взаємодію різних країн у масштабах усього світу або великих регіонів з урахуванням географічних чинників. Соціокультурна й географічна рубіжність становища України обумовлює для неї можливості стати як мостом, що поєднує Схід і Захід, так і сірою буферною зоною між ними. Яка з них буде реалізована, залежить від українських політиків та народу.

Завдання:

1.Які чинники є визначальними в геополітичному становищі України?

2.Чи згодні ви з думкою, що активна участь у діяльності міжнародних організацій підвищує міжнародний авторитет країни?

3.Що таке геополітика?

Підручник «Громадянська освіта» О.О.Гісем, О.О.Мартинюк ст.179 – 181.


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net