Профтехосвіта
 • slides
 • slides
 • slides
 • slides

КОНСУЛЬТАТИВНА БЕСІДА З ДІТЬМИ, БАТЬКИ КОТРИХ Є УЧАСНИКАМИ АТО.

У зв’язку з вкрай складною соціально – політичною ситуацією в Україні, увага психологічної служби нашого ліцею прикута до дітей, батьки яких є учасниками АТО. У Рава – Руському професійному ліцеї навчаються п’ятеро учнів даної категорії. Це Теглівець Р.І. –  учень групи №21, Ніколаєнко О.С. – учень групи №22, Дмитрішин Б.О. – учень групи №23 , Луцик В.С. – учень групи №16 та Луцик В.С. – учень групи №31. З даними особами проводилися індивідуальні консультативні бесіди в залежності від конкретної ситуації  та потреб кожного учня.

З метою попередження та мінімізації негативних наслідків цих подій важливо формувати знання у дітей та батьків про цільову державну допомогу, яка надається зазначеній категорії населення. Особливо це стосується необхідності відстеження нових законів та інших нормативно-правових актів, які активно зараз приймаються з метою  захисту та надання допомоги таким особам.

В результаті опрацювання нормативних актів було вибрано актуальні пункти такого виду цільової державної допомоги як пільги учасникам АТО та членам їх сімей.

Після отримання статусу учасника бойових дій, вищезазначена категорія військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) і працівників будуть мати пільги, що передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та іншими законодавчими актами:

1) безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю);

6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.10Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім’ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати.

7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо – та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, – протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;

15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

19) позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;

20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

22) учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання відповідних професій.

23) Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

24) Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

25) Додатково учасникам бойових дій виплачується щомісячна цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн. незалежно від розміру інших виплат, пенсій та надбавок тощо.

Закон України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни»

26) Військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

Закон України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування»

27) Інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством,

крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни I групи – 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи – 255, III групи – 225, учасників бойових дій – 165 відсотків, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Постанова КМУ «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій»

28) Час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

29) Для реабілітації учасників бойових дій держава гарантує забезпечення:

– виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації,

– послугами медичної реабілітації,

– санаторно-курортним оздоровленням на підставі висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів чи рішень військово-лікарських комісій незалежно від встановлення їм інвалідності.

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

30) Самозайняті особи (фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, а також звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку.

«Перехідні положення» Податкового кодексу України

31) Гарантоване збереження місця роботи, посади, середнього заробітку на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності з одночасним отриманням грошового забезпечення військовослужбовця. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу», Кодекс законів про працю України

32) Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, грошове забезпечення виплачується в порядку та розмірах, установлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

Постанова Кабінету міністрів України «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період»

33) Поновлення студентів у відповідному навчальному закладі після демобілізації та продовження їх безоплатного навчання, на той термін, що залишився до кінця чергового періоду навчання і був завчасно оплачений ними до призову.

Закон України «Про вищу освіту»

34) Дітям військовослужбовців за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

35) Особа, у якої один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти зараховується поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів. Після нещодавніх змін до законодавства особи в статусі добровольця і отримують ті самі пільги, що й військовослужбовці.

Закон україни «Про внесення змін до деяких законів України  щодо державної підтримки учасників бойових дій, їх дітей… та дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи».

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді:

– повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

– пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

– соціальної стипендії;

– безоплатного забезпечення підручниками;

– безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

– безоплатного проживання в гуртожитку;

– інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України.

Як роздатковий матеріал для учнів та їх батьків підготовлено інформацію про установи різної форми власності, які надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу учасникам АТО та членам їх сімей (Додаток 1),; поради членам родин учасників бойових дій після їхнього повернення (Додаток 2)

Додаток 1

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

1) Урядова гаряча лінія  – 0 800 507 309

2) Секретаріат Уповноваженого з прав людини -044 253 69 23

3) Гаряча лінія Міноборони – (044) 454-41-36 щодня з 9-00 до 18-00

4) Гаряча лінія МВС – (044) 254-91-02, 0-800-50-02-02 цілодобово

5) Гаряча лінія для членів сімей учасників АТО – (044) 255-69-55 щодня з 8-00 до 20-00

6) Антитерористичний центр СБУ – +380 44 503 05 21

7) Комісія при Міноборони – +380 44 454 43 37

8) Департамент кадрової політики Міноборони

03168, м. Київ-168, Повітрофлотський проспект 6,  тел. +380 44 244 08 2252

9) Міністерство соціальної політики України

м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601,  тел +380 44 289 66 89; +380 44 226 24 45

Гаряча лінія 0 800 501 892, ww.mlsp.gov.ua

10) Центр допомоги учасникам АТО Львівської ОДА, тел. (096) 347 91 47, (050) 887 03 47

11) Львівський Центр психічного здоров`я при Шпиталі імені митрополита Андрея Шептицького надає комплексну психологічну й соціальну допомогу учасникам АТО й членам їх сімей, м. Львів, вул. Озеркевича, 4, тел.032 253 86 52, 098 274 56 91.

Додаток 2

Поради членам родин учасників бойових дій після їхнього повернення

Іноді психологічні травми можуть бути більш небезпечними, ніж фізичні — вони здатні зашкодити здоров’ю і життю солдатів, а також тих, хто навколо них.

Багато бійців повертаються із зони АТО з багажем психологічних переживань, у них змінюється стиль поведінки, що повязано з бойовими рефлексами, набутими в результаті небезпечних ситуацій у зоні бойових дій.

Успішна психологічна реабілітація та ресоціалізація базується на трьох основних чинниках:

1) спілкуванні,

2) прийнятті бійця таким, яким він є тепер,

3) допомоги спеціалістів.

Правила, які повинні памятати члени родин після повернення учасників АТО:

 1. Приготуйтесь, що боєць, котрий повернувся із зони АТО, – це вже інша людина, котра отримала унікальний досвід. Його необхідно прийняти разом з новими поглядами, знайомствами, проблемами, страхами і, можливо, проявами агресії. Повернення до мирного життя може затягнутися, але без любові, турботи, тепла і саме головне – прийняття сім’єю воно стане практично неможливим.
 2. Не відмежовуйтесь від проблем та переживань бійця. Оскільки у цьому випадку він залишається зі своїми спогадами,труднощами сам на сам, а це приводить до внутрішнього конфлікту, який буде з часом наростати. Як наслідок, може відбутися сплеск неконтрольованої агресії, що носитиме руйнівний характер як для самої особистості так і для соціуму.
 3. Слухайте його. Це надзвичайно важливо. Боєць повинен зрозуміти, що поряд з ним рідні люди, котрі люблять його. Люди, котрим він потрібен зі своїми спогадами та досвідом. Відсутність можливості виговоритися може спровокувати серйозні проблеми з психікою бійця. Дім повинен стати для нього місцем, де можна розслабитися та розкритися.
 4. Щоб людина швидше адаптувалася, її потрібно залучати у повсякденне життя. Ні в якому разі не можна жаліти таку людину, навпаки, необхідно давати можливість бійцю вирішувати побутові питання в міру готовності. Він повинен розуміти, що потрібен сім’ї.
 5. Вільний час краще провести за улюбленою справою, а не переглядом новин по телевізору чи читанням преси. Необхідно зайняти свій час фізичною працею або спрямувати сили на допомогу іншим, зайнятися волонтерством.
 6. При проявах агресії намагайтеся говорити з людиною спокійно. Необхідно своєю поведінкою, інтонацією та реакцією дати зрозуміти, що ви налаштовані мирно і спокійно вирішувати усі проблеми. Намагайтеся прибрати усі «подразники», щоб нічого не провокувало бійця на агресивну поведінку.
 7. У випадку неможливості самостійно впоратися з проблемами психологічного характеру необхідно звернутися до відповідних спеціалістів за допомогою. Це можуть бути психологи, психотерапевти чи духівник у церкві.
 8. Пам’ятайте, боєць, котрий пройшов війну, став сильнішим, мудрішим та досвіченішим. Він повернувся. Живий. Повернувся саме до вас. Все решта – труднощі, які можна пережити, якщо ви налаштовані на те, щоб прожити з цією людиною щасливе життя.

Соціальний педагог Чирич Г.В.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net